Om GRAKOM

GRAKOM er erhvervsorganisation og samlingspunkt for virksomheder, der arbejder med kommunikationsløsninger. Det er organisationens formål at styrke udviklingsmulighederne og rammebetingelserne for medlemmerne, der tæller alt lige fra store industrivirksomheder til kreative enkeltmandsvirksomheder.

I GRAKOM er vi stolte af at repræsentere verdens mest miljø- og klimavenlige produktion af grafisk kommunikation. Vores medlemmer har gennem en årrække omstillet produktionen til cirkulær økonomi. Vi har sænket energiforbruget, udfaset tungmetaller og miljøskadelige kemikalier, øget genanvendelsen og skiftet til papir fra bæredygtigt skovbrug.

GRAKOM går forrest i europæisk samarbejde om skærpede miljøkrav og udvikling af miljø- og klimavenlig produktion i vores erhverv. Det gør vi også i Danmark. Det er vores ambition, at danske virksomheder og forbrugere i højere grad vælger miljø- og klimavenlige kommunikationsløsninger. Dermed kan vi som erhverv levere vores bidrag til den grønne omstilling og samtidigt fastholde vores internationale førerposition. Det er både godt for miljøet og for forretningsmulighederne for GRAKOMs medlemmer.

GRAKOM har repræsenteret erhvervet siden 1875. Først under navnet Dansk Bogtrykkerforening og senere Grafisk Arbejdsgiverforening. Organisation fik i 2014 navnet GRAKOM og har siden repræsenteret kommunikationsindustrien bredt. GRAKOM er en moderne organisation, men bygger på stolte traditioner fra et fag, der skaber kommunikation mellem mennesker.

GRAKOM varetager erhvervets politiske interesser, skaber fællesskaber og inspirerer med ny viden, og leverer værdiskabende service og rådgivning til vores medlemmer. Organisationen rummer i dag over 500 produktions-, handels- og rådgivningsvirksomheder indenfor grafisk kommunikation, medier og markedsføring.

GRAKOM tager ansvar

GRAKOM har i 2020 tilsluttet sig UN Global Compact, og har dermed forpligtet sig til at arbejde for at fremme FN’s ti principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. GRAKOM arbejder med ansvarlighed sammen med medlemmerne, så hele erhvervet tager ansvar for miljøet, klimaet, naturressourcerne og for samfundet.

 

GRAKOM er medlem af følgende internationale organisationer: