Lærlinge & elever

Webinar

Hvad skal man være opmærksom på, når virksomheden ansætter en lærling eller elev? På dette webinar gennemgås regler og vilkår for ansættelse af lærlinge og elever, herunder indgåelse af uddannelsesaftaler, løn- og ansættelsesvilkår, hvad skal og hvad må lærlingen lave?, de særlige ferieregler for lærlinge og elever samt tilskudsordninger. Desuden gennemgås nogle af udfordringerne, hvis noget ikke går helt efter planen.

Læs mere og tilmeld dig webinaret den 13. oktober kl. 10.00-10.45

Nyheder

Foto

Det skal være nemmere at drive virksomhed efter valget

Foto

Stive skatteregler spænder ben for bureaupartnerskaber

Foto

Nyt fra markedsføringsretten

Foto

GRAKOM: Kommunikationsindustrien tilfreds med energiaftale

Afskedigelse

Webinar

På webinaret gennemgår vi overordnet de forhold, man skal være opmærksom på i forbindelse med afskedigelse, herunder varslinger, saglig/usaglig opsigelse, særligt beskyttede medarbejdere og sondringen mellem opsigelser begrundet i medarbejderens forhold og opsigelser begrundet i virksomhedens forhold samt anvendelsen af et bedømmelsesskema. Vi kommer også ind på de muligheder, virksomheden har i opsigelsesperioden, herunder fritstilling og varsling af ferie.

Læs mere og tilmeld dig webinaret den 7. oktober kl. 9.00-9.45