Om Grakom

Virksomheder, der arbejder i værdikæden inden for kommunikation står over for et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og nye udfordringer. Samtidigt er branchen underlagt en omfattende politisk regulering.

Det kræver et stærkt, troværdigt og synligt samlingspunkt for virksomheder og foreninger, der beskæftiger sig med alle former for kommunikation, medier og markedsføring. Samlingspunktet er Grakom – Brancheforeningen for Grafisk Kommunikation & Medier.

Grakom er foreningen for alle dele af markedet. Det gælder lige fra industrivirksomheder til reklamebureauer samt handels- og servicevirksomheder.

Grakoms primære formål er at arbejde for at skabe de bedste udviklingsmuligheder og rammebetingelser for foreningens medlemmer. Grakom varetager medlemmernes interesser, skaber værdi for virksomhederne og styrker deres grundlag for forretning.

Grakom er din brancheorganisation. Vi er dem, du altid har på din side. I det daglige, når det hele bare skal køre. Når der opstår særlige situationer, der kræver en særlig indsats. Og i fremtiden, når den nye virkelighed banker på.

Grakom er medlem af følgende internationale organisationer: