Elevlønninger

Grafisk tekniker

Mindstelønnen for grafisk teknikerelever pr. uge efter den grafiske overenskomst og digitalprint- og serigrafoverenskomsten

 

 

Gl. sats

1. marts 2020

1. marts 2021

1. marts 2022

1. år

3.103,40

3.156,15

3.209,80

3.264,35

2. år

3.379,90

3.437,35

3.495,80

3.555,25

3. år

3.923,85

3.990,55

4.058,40

4.127,40

4. år

4.465,65

4.541,55

4.618,75

4.697,25

 
Er der opnået merit, dvs. en nedsættelse af uddannelsestiden, reduceres 1. års løntrin med varigheden af nedsættelsen. 

Mediegrafiker

For nuværende mediegrafikerelever og nye elever med uddannelsesaftale med startdato før 1. september 2020 gælder de følgende mindstelønsatser efter funktionæroverenskomsten pr. måned:

 

Gl. sats

1. marts 2020

1. marts 2021

1. marts 2022

1. år

12.706

12.922

13.142

13.365

2. år

14.005

14.243

14.485

14.731

3. år

15.919

16.190

16.465

16.745

4. år

17.443

17.740

18.042

18.349

 
Mediegrafikerelever med en uddannelsesaftale med startdato 1. september 2020 eller senere omfattes som noget nyt af funktionæroverenskomstens pensionsordning fra deres fyldte 18 år. For disse elever er der derfor aftalt nye mindstelønssatser. Der gælder de følgende mindstelønsatser pr. måned:

 

1. marts 2020

1. marts 2021

1. marts 2022

1. år

12.004

12.208

12.416

2. år

13.226

13.451

13.680

3. år

15.029

15.284

15.544

4. år

16.464

16.744

17.029

Kontorelever

Funktionæroverenskomsten ophører som uddannelsesoverenskomst for kontorelever med uddannelsesaftale med startdato 1. september 2020 eller senere. Lønbestemmelser for disse kontorelever vil skulle findes i den relevante uddannelsesoverenskomst på området jf. bestemmelserne i erhvervsuddannelsesloven. Medlemmer kan kontakte GRAKOMs administration for vejledning.

For nuværende kontorelever og nye kontorelever med uddannelsesaftale med startdato før 1. september 2020 er funktionæroverenskomsten som udgangspunkt fortsat uddannelsesoverenskomst indtil uddannelsesaftalens ophør. For disse elever gælder følgende mindstelønssatser pr. måned:

 Mindstelønnen for kontorelever med startdato før 1. september 2020 udgør herefter:

 

Gl. sats

1. marts 2020

1. marts 2021

1. marts 2022

1. år

11.220

11.411

11.605

11.802

2. år

12.520

12.733

12.949

13.169

3. år

13.774

14.008

14.246

14.488

4. år

14.922

15.176

15.434

15.696

 

Tillæg for bestået højere handelseksamen, studentereksamen, HF eller højere teknisk eksamen:

 

Gl. sats

1. marts 2020

1. marts 2021

1. marts 2022

Månedligt tillæg

937

953

969

985

Voksne elever

For alle elever på GRAKOMs overenskomster gælder, at påbegyndes den praktiske uddannelse efter det fyldte 25. år, aftales lønnen i hvert tilfælde på baggrund af den pågældendes hidtidige beskæftigelse og uddannelse.

Lønstatistik

Ønsker du et indblik i, hvad andre grafiske medarbejdere får i løn, kan du se mere i GRAKOM lønstatistik og DA-statistik.

Opdateret 28. april 2021