Organisation

GRAKOM er erhvervsorganisation for over 500 virksomheder indenfor grafisk kommunikation, medier og markedsføring. 

GRAKOM Arbejdsgivere

GRAKOM Arbejdsgivere er arbejdsgiverforening for grafisk kommunikation og medier. Foreningen forhandler overenskomster for den grafiske branche og for en række medlemsvirksomheder med egne overenskomster.

Medlemskab af GRAKOM Arbejdsgivere er en garanti for orden i løn- og ansættelsesvilkår og for adgang til Danmarks bedste juridiske og HR-faglige rådgivning for grafiske virksomheder.

GRAKOM Arbejdsgivere er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening.

Brancheforeninger

Syv brancheforeninger er en vigtig del af GRAKOM. Som medlem af både en af brancheforeningerne og GRAKOM får man adgang både til de helt målrettede aktiviteter og services for specifikt ens egen branche. 

Læs mere om brancheforeningerne her

Lokale kredse

GRAKOM har syv lokale kredse. De har til formål at fremme det kollegiale sammenhold og give mulighed for at mødes med ligesindede i det område, hvor ens virksomhed er beliggende. De lokale kredse giver en unik mulighed for at erfaringsudveksle med andre inden for samme branche og for at skabe nye samarbejds- og kunderelationer.

Læs mere om kredsene her 

GRAKOMs medlemsdemokrati

GRAKOM er en medlemsstyret og demokratisk erhvervsorganisation.

De fleste medlemmer af GRAKOM er også medlemmer af lokale kredse og/eller brancheforeninger, der er en del af GRAKOM. Medlemmerne vælger kredsbestyrelserne, bestyrelserne for de fleste brancheforeninger, og medlemmerne har adgang med stemmeret til GRAKOMs generalforsamling.

Kredsene har medlemsvalgte bestyrelser. Disse bestyrelser træffer beslutninger om kredsenes medlemsaktiviteter.

Brancheforeningernes tilknytning til GRAKOM er af forskellig karakter. Nogle brancheforeninger er kun for medlemmer af GRAKOM. Andre har intet krav om GRAKOM-medlemskab. Brancheforeningerne har egne bestyrelser og demokratiske strukturer. Brancheforeningerne har stemmeret på GRAKOMs generalforsamling.

GRAKOMs generalforsamling er organisationens øverste demokratiske organ. Her vælges GRAKOMs bestyrelse. Alle medlemmer og brancheforeninger har stemmeret på generalforsamlingen, og der stemmes efter princippet; én mand én stemme. Store og små virksomheder har således samme formelle indflydelse i GRAKOM.

GRAKOMs bestyrelse er øverste daglige politisk valgte ledelse. Bestyrelsen er valgt af og blandt medlemmerne på generalforsamlingen. Bestyrelsen mødes normalt seks gange om året og varetager den strategiske ledelse af organisationen. Bestyrelsen nedsætter desuden en række udvalg.

GRAKOM har en række stående udvalg, der rådgiver bestyrelsen og administrationen om forhold indenfor udvalgets fagområde. Udvalgene er nedsat og konstitueret af bestyrelsen, og udvalgene refererer til bestyrelsen. Medlemmerne af udvalgene er stort set altid medlemmer af GRAKOM, der har særlig indsigt eller særlig interesse for udvalgenes fagområde.