Lavere lønstigninger i den grafiske industri end i resten af industrien

De lavere lønstigninger afspejler, at den grafiske industri har været hårdt ramt af først coronaepidemien og derefter stigende råvarepriser.

Lønstigningerne i den grafiske industri har været mere begrænset det seneste år sammenlignet med andre typer fremstillingsvirksomheder. Således har stigningerne i lønnen i de grafiske virksomheder været på 2,4 pct. fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022. Blandt alle fremstillingsvirksomheder har lønstigningen over samme periode været på 3,4 pct.

Lønstigninger fordelt på typer af fremstillingsvirksomheder – 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022

Kilde: Konjunkturstatistikken, Dansk Arbejdsgiverforening.

De lavere lønstigninger i den grafiske branche afspejler, at den grafiske industris udfordringer siden starten af årtiet nærmest har stået i kø:

”For trykkerierne har den ene krise afløst den anden. Nedlukningerne under coronaepidemien medførte et markant fald i efterspørgslen på tryksager. Da der kom styr på epidemien, og efterspørgslen igen begyndte at stige, er papirpriserne steget til hidtil usete højder. Det samme er energipriserne, og det har ramt industrien hårdt,” siger Mads Lindegaard, cheføkonom i GRAKOM.

Siden midten af 2021, hvor priserne på papir ramte bunden under coronaepidemien, er priserne steget med minimum 50 pct. uanset papirtype, men betydeligt mere for de fleste typer. For avispapir og magasinpapir er priserne steget med mere end 130 pct.

Lave lønstigninger i den grafiske branche er ikke nyt
Lavere lønstigninger i den grafiske branche er ikke et nyt fænomen. Hvis man kigger på udviklingen gennem de seneste tre år, har lønstigningerne i den grafiske branche også været lavere end i de øvrige fremstillingsbrancher. Således er lønningerne steget med 7,0 over den treårige periode i den grafiske branche, mens den blandt alle fremstillingsvirksomheder er steget med 8,6 pct.

De seneste 3 års lønstigninger fordelt på typer af fremstillingsvirksomheder – 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2022

Om Konjunkturstatistikken
Konjunkturstatistikken omfatter alle de virksomheder, som både er registreret under grafisk industri og indberetter til Dansk Arbejdsgiverforening – herunder medlemmer af GRAKOM Arbejdsgivere.

I Dansk Arbejdsgiverforenings Konjunkturstatistik er ændringer i lønomkostningerne defineret ved ændringer i fortjenesten inkl. gene.

Ud over lønreguleringer inkluderer denne også ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger (herunder overtidsbetalinger), ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger og personalegoder. Betalinger, som er af uregelmæssig karakter – eksempelvis efterreguleringer af løn, bonus og overskud, som ikke vedrører måleperioden – indgår ikke i omkostningsbegrebet.