Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Elev- og lærlingelønninger

Elever og lærlinge i erhvervsuddannelser med uddannelsesaftale i en virksomhed skal jf. bestemmelserne i erhvervsuddannelsesloven aflønnes efter de løn og lønrelaterede bestemmelser der fremgår af uddannelsesoverenskomsten for den enkelte uddannelse.

Grafisk tekniker

Mindstelønnen for grafisk teknikerlærlinge pr. uge efter den grafiske overenskomst og digitalprint- og serigrafoverenskomsten.

 

Gl. sats

1. marts 2020

1. marts 2021

1. marts 2022

1. år

3.103,40

3.156,15

3.209,80

3.264,35

2. år

3.379,90

3.437,35

3.495,80

3.555,25

3. år

3.923,85

3.990,55

4.058,40

4.127,40

4. år

4.465,65

4.541,55

4.618,75

4.697,25

Har lærlingen fået merit, dvs. en nedsættelse af uddannelsestiden, reduceres 1. års løntrin med varigheden af nedsættelsen.

Mediegrafiker

Mindstelønnen for mediegrafikerlærlinge pr. måned efter funktionæroverenskomsten mellem GRAKOM og HK Privat.

For igangværende mediegrafikerlærlinge med en uddannelsesaftale med startdato før 1. september 2020 gælder de følgende mindstelønsatser pr. måned:

 

Gl. sats

1. marts 2020

1. marts 2021

1. marts 2022

1. år

12.706

12.922

13.142

13.365

2. år

14.005

14.243

14.485

14.731

3. år

15.919

16.190

16.465

16.745

4. år

17.443

17.740

18.042

18.349

Mediegrafikerlærlinge med en uddannelsesaftale med startdato 1. september 2020 eller senere omfattes som noget nyt af funktionæroverenskomstens pensionsordning fra deres fyldte 18 år. For disse lærlinge er der derfor aftalt nye mindstelønssatser. Der gælder de følgende mindstelønsatser pr. måned:

 

1. marts 2020

1. marts 2021

1. marts 2022

1. år

12.004

12.208

12.416

2. år

13.226

13.451

13.680

3. år

15.029

15.284

15.544

4. år

16.464

16.744

17.029

Kontorelever

Funktionæroverenskomsten ophører som uddannelsesoverenskomst for kontorelever med uddannelsesaftale med startdato 1. september 2020 eller senere. Lønbestemmelser for disse kontorelever vil skulle findes i den relevante uddannelsesoverenskomst på området jf. bestemmelserne i erhvervsuddannelsesloven. Medlemmer kan kontakte GRAKOMs administration for vejledning.

For igangværende kontorelever med uddannelsesaftale med startdato før 1. september 2020 er funktionæroverenskomsten som udgangspunkt fortsat uddannelsesoverenskomst indtil uddannelsesaftalens ophør. For disse elever gælder følgende mindstelønssatser pr. måned:

 

Gl. sats

1. marts 2020

1. marts 2021

1. marts 2022

1. år

11.220

11.411

11.605

11.802

2. år

12.520

12.733

12.949

13.169

3. år

13.774

14.008

14.246

14.488

4. år

14.922

15.176

15.434

15.696

Tillæg for bestået højere handelseksamen, studentereksamen, HF eller højere teknisk eksamen:

 

Gl. sats

1. marts 2020

1. marts 2021

1. marts 2022

Månedligt tillæg

937

953

969

985

Voksne elever

For alle elever og lærlinge på GRAKOMs overenskomster gælder, at påbegyndes den praktiske uddannelse efter det fyldte 25. år, aftales lønnen i hvert tilfælde på baggrund af den pågældendes hidtidige beskæftigelse og uddannelse.