Praktikplads-AUB og nye regler for praktikpladser

Det såkaldte Praktikplads-AUB blev indført som en del af en trepartsaftale i 2016 med henblik på at belønne arbejdsgivere, der uddanner elever fra erhvervsuddannelserne og dermed medvirker til, at flere får en erhvervsuddannelse i Danmark.

Alle virksomheder, der året før har haft mindst én erhvervsuddannet medarbejder ansat, er omfattet af Praktikplads-AUB. Disse virksomheder får hver især et mål for, hvor mange elever de skal have ansat, og de virksomheder, der ikke lever op til deres mål, skal betale et bidrag til Praktikplads-AUB.

Fra og med 2021 er reglerne blev forenklet, så den hidtidige nedsættelse for erhvervsudannede medarbejdere samt praktikbonus og fordelsbonus udgår og erstattes af ét samlet elevtilskud.

Det nye tilskud udbetales for hver elev, hvis virksomheden opfylder målet. Hvis virksomheden ikke opfylder målet, skal der betales bidrag til Praktikplads-AUB.

Hvert år udsender AUB en forskudsopgørelse om målet for, hvor mange elever virksomheden skal have ansat i det indeværende år. I juni året efter udsendes en årsopgørelse som viser, om virksomheden har nået målet og skal have elevtilskuddet, eller om der skal betales et ekstra bidrag til Praktikplads-AUB.

Størrelsen på elevtilskuddet afhænger af, hvor meget der skal betales i bidrag fra de virksomheder, der ikke opfylder målet. Derfor får de virksomheder, der får elevtilskuddet, først endelig besked om beløbet i årsopgørelsen.

Praktikplads-AUB administreres af AUB, og man kan læse mere om ordningen her: Praktikplads-AUB.

Opdateret 3. juni 2021