Praktikplads-AUB og nye regler for praktikpladser

Hvad trepartsaftalen om flere faglærte betyder for din virksomhed

I 2017 og 2018 er der en række nye regler og muligheder, der skal bidrage til at flere bliver faglærte. Her kan du få et overblik over ændringerne med betydning for virksomheder.

Hvorfor nye regler?

Danmark har behov for langt flere faglærte fremover. Beregninger fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at virksomhederne risikerer at mangle 60.000 faglærte allerede i 2025. I august 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter derfor en trepartsaftale, der skal bidrage til at sikre, at der bliver uddannet flere faglærte, så vi undgår mangel på faglærte medarbejdere.

To nye bonusordninger

Som noget nyt får virksomheder en ekstra påskønnelse for at tage elever. Der er indført to nye bonusordninger.

Ny praktikbonus på 25.000 kr.

Vælger du som virksomhed at uddanne ekstra elever i 2017 i forhold til de tre seneste år, får du udbetalt en praktikbonus på 25.000 kr. pr. helårselev. Du behøver ikke at gøre noget for at få bonussen udbetalt. Det vil ske automatisk.

Praktikbonussen beregnes og udbetales første gang i 2018 til din Nemkonto, hvis du er berettiget.

Ny fordelsbonus på op til 5.000 kr.

Hvis du i 2017 eller senere har påbegyndt en uddannelsesaftale med en elev på en fordelsuddannelse, kan du få udbetalt op til 5.000 kr. pr. praktikårselev i fordelsbonus, hvis uddannelsen ved udgangen af året lever op til følgende kriterier for at være en fordelsuddannelse: 

  • 90 pct. af eleverne er i praktik på en virksomhed efter afsluttet grundforløb II

  • Omfanget af elever i skolepraktik er ikke over 15 pct. på uddannelsen.

Du vil automatisk få bonussen beregnet og udbetalt medio 2018 til din Nemkonto, hvis du er berettiget.

Større lønrefusion

Den lønrefusion, som du modtager, når en elev er på skoleophold, er blevet forhøjet med 7,4 pct. fra 2017. Det betyder, at det bliver billigere for virksomheden i de perioder, hvor eleven ikke er i virksomheden.

Ny måde at betale til AUB fra 2018

I dag betaler du 295 kr. pr. medarbejder til AUB-ordningen til finansiering af skolepraktikydelsen. I 2018 bliver denne opkrævning afskaffet og erstattet af en helt ny måde at opkræve denne del af AUB-bidraget på — det såkaldte praktikplads-AUB.

Dit bidrag bliver fra 2018 afhængig af, om du uddanner tilstrækkeligt med elever i forhold til, hvor mange faglærte du beskæftiger. Hvis du uddanner tilstrækkeligt eller flere end forventet, slipper du billigere i forhold til i dag. Er det ikke tilfældet, vil du typisk opleve, at dine udgifter til AUB-ordningen stiger.

Du skal betale 27.000 kr. pr. helårselev, som din virksomhed mangler at uddanne.

Du får din egen oversigt i starten af året

I april 2018 vil du første gang modtage et brev med en forskudsberegning, der viser, hvor mange elever, du skal have ansat for at leve op til uddannelsesmålet for din virksomhed i 2018.

Brev med opgørelse af AUB-bidrag

Du vil i juni 2019 modtage en opgørelse med en samlet afregning for AUB-bidrag og bonusser m.m. for 2018.

Ændrede vilkår for delaftaler og korte aftaler

Som virksomhed kan du fra 2018 kun indgå én delaftale med den samme elev. En delaftale er en uddannelsesaftale om delvis praktikuddannelse og kan således ikke omfatte skoleophold. En kort aftale skal omfatte mindst én praktik- og én skoleperiode.

Fremover kan du som virksomhed kun indgå korte uddannelsesaftaler op til 2 gange med den samme elev. Der er dog mulighed for 3. gangs dispensation, som skal godkendes af det lokale uddannelsesudvalg.

Hvad skal du gøre i praksis

Mange virksomheder har svært ved at rekruttere nye elever. Målet er derfor, at praktikpladsen.dk fremover skal formidle kontakt mellem praktikpladssøgende elever og virksomheder, der har en eller flere ledige praktikpladser.

Virksomheder skal godkendes som praktiksted for at oprette et opslag om en ledig praktikplads på praktikpladsen.dk. 

Som virksomhed kan man logge ind på praktikpladsen.dk via NemID og opslå ledige praktikpladser. Hvis man har brug for hjælp kan Styrelsen for IT og Lærings support kontaktes på tlf. 70 21 21 59.

Fritagelse for praktikplads-AUB

Har virksomheden forgæves søgt en elev via et opslag på praktikpladsen.dk, er det muligt at blive fritaget for at betale praktikplads-AUB. Det forudsætter dog, at virksomheden har haft et opslag på praktikpladsen.dk i mindst 90 dage, og at virksomheden er godkendt til at have elever. På virk.dk/aub kan virksomheden søge om fritagelse for merbidraget.

Der kan dog først ansøges om fritagelse for merbidrag efter, at opslaget har været opslået på praktikpladsen.dk i mindst 3 måneder (90 dage), efter udløbet af de 3 måneders ansøgningsfrist. Der kan desuden kun søges om fritagelse for det antal dage, opslaget har været synligt på praktikpladsen.dk

Er du i tvivl?

Du kan læse mere på https://indberet.virk.dk/praktikplads-aub, hvor du også kan finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål til de nye regler. Er du medlem af GRAKOM, kan du kontakte uddannelseschef Anders Mosumgaard.

Du finder en oversigt over fordelsuddannelserne på https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/overblik/fordelsuddannelser.

Satser for lønrefusion

Lønrefusionssatserne for 2018 er følgende pr. skoleuge: For 1., 2., 3. og 4. års elever er satserne pr. skoleuge hhv.: 2.560 kr., 2.840 kr., 3.200 kr. og 3.760 kr. pr. skoleuge. For elever over 25 år er satsen 5.100 kr. pr. skoleuge.

Kilde: AUB og Dansk Arbejdsgiverforening