Praktikplads-AUB og nye regler for praktikpladser

I august 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale, der skal bidrage til at sikre, at der bliver uddannet flere faglærte. Derfor blev det såkaldte Praktikplads-AUB indført med henblik på at belønne arbejdsgivere, der uddanner elever fra erhvervsuddannelserne.

Alle virksomheder, der året før har haft mindst en erhvervsuddannet medarbejder ansat, er omfattet af Praktikplads-AUB. Virksomhederne får hver især et mål for, hvor mange elever de skal ansætte, og de virksomheder, der ikke lever op til deres mål, skal betale et bidrag til Praktikplads-AUB.

Hvert år udsender AUB en forskudsopgørelse om målet for, hvor mange elever virksomheden skal have ansat i det indeværende år. I juni året efter udsendes en årsopgørelse som viser, om virksomheden har nået målet, eller om der skal betales et ekstra bidrag til Praktikplads-AUB.

Ændrede regler for Praktikplads-AUB

Det er besluttet at ændre reglerne for Praktikplads-AUB gældende fra 1. januar 2021. Når implementeringen af ændringerne er gennemført, vil siden her blive opdateret.

Praktikplads-AUB administreres af AUB, og man kan læse mere om ordningen her: Praktikplads-AUB.

Opdateret 28. april 2021