Ny midlertidig arbejdsfordeling

Den midlertidige ordning med arbejdsfordeling blev etableret ved lov på baggrund af en trepartsaftale fra august 2020. Ordningen er efterfølgende blevet forlænget ved en trepartsaftale fra november 2020. Som følge deraf er der den 15. december 2020 vedtaget ændringer til loven om midlertidig arbejdsfordeling.

Nedenfor findes link til DA’s vejledning om den nye model for arbejdsfordeling. Vejledningen er opdateret efter forlængelsen af ordningen. Vejledningen er udtryk for DA’s forståelse af ordningen. Idet ordningen er forholdsvis ny, og der derfor ikke er nogen praksis på området, er vejledningen uden ansvar for såvel DA som GRAKOM.

Opdatering må påregnes.

GRAKOM har udarbejdet et faktaark om arbejdsfordelingen. Arket indeholder også en beskrivelse af fremgangsmåden ved igangsætning af arbejdsfordeling. Faktaarket kan findes her.

Ved igangsætning af arbejdsfordeling er det væsentligt, at virksomheden sikrer sig bevis for, at medarbejderne har modtaget information om den påtænkte anvendelse af arbejdsfordeling, og at medarbejderne har fået 24 timer til at sige fra, hvis ikke de ønsker at anvende ordningen.

Hvis virksomheden ønsker at forlænge arbejdsfordelingen i forhold til hvad medarbejderne i første omgang var oplyst om, skal medarbejderne høres og informeres igen. Det samme gør sig gældende, hvis medarbejdernes ledighed øges.

GRAKOM har udarbejdet en informationsskrivelse, der kan gives til medarbejderne. Skrivelsen findes her.

Med forlængelsen af ordningen er det besluttet, at for funktionærer skal ledigheden placeres i hele dage. For ikke-funktionærer kan ledighed placeres i timer. For allerede iværksatte arbejdsfordelinger gælder dette fra starten på den første 4 ugers periode efter ændringslovens ikrafttræden. Loven blev vedtaget den 15. december 2020.


Det vedtagne lovforslag kan læses her

Ændringsloven kan læses her.

DA´s vejledning findes her