Refusion af svendeprøvegebyr

Ordningen er ophørt med virkning fra 1. januar 2021.

Der er dermed ikke refusion for svendeprøvegebyr for svendeprøver afholdt efter 31. december 2020.