DA-statistik og Netstat

Dansk Arbejdsgiverforening udgiver flere statistikker om løn, fravær og arbejdsulykker:

  • DA's Strukturstatistik udkommer en gang om året og belyser lønniveauer efter arbejdsfunktion og uddannelse.
  • DA's Konjunkturstatistik udkommer hvert kvartal og belyser løbende udviklingen i lønmodtagernes fortjeneste og virksomhedernes samlede omkostninger.
  • DA’s Fraværsstatistik udkommer årligt og belyser udviklingen i virksomhedernes fravær.

Derudover udgiver DA følgende andre statistikker: International lønstatistik, Arbejdsulykkesstatistik og Personaleomsætningsstatistik.

Medlemmer af GRAKOM Arbejdsgivere har adgang til alle DA's løn- og personalestatistikker i Netstat.

Her er det muligt selv at foretage udtræk på løn, fravær og arbejdsulykker for hele DA-området. Du kan eksempelvis søge på kriterier som medarbejdergruppe, branche, region, arbejdsfunktion eller uddannelse. Her kan du blandt andet finde lønniveauet for DTP'ere.

  • NetStat (du skal være medlem af GRAKOM Arbejdsgiver og være logget ind for at tilgå funktionen)

Mine Tal i Netstat – benchmark din virksomhed i forhold til andre
Med Mine Tal i NetStat har du mulighed for at sammenligne lønniveauet, fraværet eller antallet af arbejdsulykker i din virksomhed med virksomheder inden for eksempelvis samme branche. 

Mine tal giver dig en let og sikker vej til sammenligninger. Du undgår besværet med at skulle beregne lønniveauer eller fraværsprocenter for dine egne medarbejdere, og du er sikker på, at tallene er sammenlignelige. Medarbejdere med adgang til at se Mine tal kan også se virksomhedens kønsopdelte lønstatistik.  
   
Adgang til Mine tal forudsætter, at du har fået adgang af din virksomheds medlemsrepræsentant i forhold til GRAKOM.

For at få adgang til Mine tal i NetStat skal denne tilmeldingsblanket udfyldes.

Har du spørgsmål til DA Statistik eller NetStat, kan GRAKOM kontaktes på tlf. 63 12 70 00