Seksuel chikane – forebyggelse og håndtering

I den seneste tid har vi været vidende til afdækningen af en række tilfælde af seksuel chikane. Selv om den del af det psykiske arbejdsmiljø ikke nødvendigvis adskiller sig fra anden krænkende adfærd, så er det GRAKOMs vurdering, at virksomhederne med fordel kan implementere en politik, der har til hensigt at forebygge seksuel chikane og krænkende adfærd, samt forberede sig på at kunne håndtere eventuelle tilfælde på bedst mulig vis.

Ansvar
Det er ledelsens ansvar at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne, herunder også at forebygge og håndtere seksuel chikane. Et godt psykisk arbejdsmiljø har stor betydning for både den enkeltes og virksomhedens effektivitet, og for trivslen i det hele taget.

Chikane
Et element i vurderingen af, om der foreligger seksuel chikane er, om den person, der har været i situationen, opfatter det som krænkende. Dette individuelle forhold gør det særligt relevant at have en dialog med medarbejderne, så det sikres, at ingen krænkes, men så man ikke risikerer at begrænse det sjove og kærlige, som alle medarbejderne sætter pris på.

Forebyggelse og håndtering
Med henblik på at forebygge og håndtere eventuelle sager om seksuel chikane foreslår GRAKOM, at virksomheden overvejer følgende tiltag:

  • At ledelsen overordnet kommunikerer, at seksuel chikane er uacceptabelt og ikke vil blive tolereret.
  • At ledelsens kommunikation af ovenstående fremgår af en personalepolitik/kodeks. Her bør det desuden konkretiseres, hvordan virksomheden konkret ønsker at fremme et sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø og, hvilke forventninger der er til at medarbejderen selv tager et ansvar for at bidrage til dette.
  • At det fremgår af en personalepolitik/kodeks, hvordan den enkelte medarbejder kan henvende sig, hvis de oplever krænkende adfærd, og hvordan virksomheden vil håndtere det.
  • At inddrage medarbejderne generelt i en dialog om, hvordan ledelse og medarbejdere i fællesskab kan bekæmpe seksuel chikane.
  • At inddrage disse forhold i samarbejds-/arbejdsmiljøudvalg, hvor sådanne findes.
  • At nedskrive/revidere politikker vedr. forebyggelse og håndtering af seksuel chikane.
  • At indføre spørgsmål om krænkende adfærd/seksuel chikane i APV’erne og i det løbende arbejdsmiljøarbejde.
  • At søge assistance til uddannelse, facilitering eller undersøgelse vedr. seksuel chikane i det omfang det vurderes at være relevant at styrke viden om dette i virksomheden.

Redskaber
Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter har i fællesskab udarbejdet en pjece med anbefalinger om forebyggelse af seksuel chikane. Pjecen kan findes her.

Yderligere har Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter udarbejdet et sæt dialogkort, der kan facilitere en åben deling af tanker og følelser om konkrete, virkelighedsnære situationer. Dialogkortene kan findes her.

GRAKOM tilbyder konkret rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af politik, APV og ledelsesværktøjer til løbende opfølgning. Ring på 63 12 70 00 eller skriv til [email protected].