Overenskomster

Funktionæroverenskomsten
2020-2023 - pdf - e-bog
2017-2020 - pdf - e-bog
2014-2017 - pdf - e-bog
2012-2014 - pdf - e-bog
2010-2012 - pdf
2007-2010 - pdf


Den grafiske overenskomst
2020-2023 - pdf  - e-bog
2017-2020 - pdf - e-bog
2014-2017 - pdf - e-bog
2012-2014 - pdf - e-bog
2010-2012 - pdf
2007-2010 - pdf
Notat om DGO dansk - engelsk - tysk


Digitalprint- og serigrafoverenskomsten
2020-2023 - pdf  - e-bog
2017-2020 - pdf - e-bog
2014-2017 - pdf - e-bog
2012-2014 - pdf - e-bog
2010-2012 - pdf
2007-2010 - pdf


Lederaftalen
Chaufføroverenskomsten

Cirkulærer
Den grafiske overenskomst 2020-2023