Dit personale

Når der rejser sig spørgsmål i forbindelse med nyansættelser, eller under ansættelsen og når der skal tages afsked med medarbejdere er GRAKOM klar til at rådgive.

Vi hjælper på alle niveauer – fra en hurtig, afklarende telefonsamtale, over hjælp til specifikke formuleringer  og forbehold, til decideret advokatbistand ved større  uoverensstemmelser med f.eks. leverandører, kunder  eller personale.

Men det er ikke kun, når der er problemer, GRAKOM er parat. Hvis der skal ansættes en elev, søges bistand til det rette uddannelsestilbud eller der er udfordringer med arbejdsmiljøet, så kan vi hjælpe.