Skræddersyede kurser

GRAKOM tilbyder medlemmerne virksomhedstilpassede kurser om juridiske emner på følgende vilkår:

Et allerede udbudt kursus
For kurser, der efter indhold, varighed og forplejning svarer til et allerede udbudt GRAKOM-kursus, anvendes samme prissætning som i det udbudte kursus. Der påberegnes dog en minimum pris svarende til fem kursister. Hvis medlemsvirksomheden selv lægger rammer og forplejning til kurset, fratrækkes forplejningsudgifterne fra kursusprisen.

Individuelt tilpassede kurser
For kurser, der indholdsmæssigt tilpasses virksomhedens ønsker, fastsættes prisen på grundlag af medgået tid. Sædvanligvis svarer forberedelsestiden til undervisningstiden. Undervisningstiden udgør som minimum tre timer. Der deltager som minimum to undervisere. Det forudsættes, at medlemsvirksomheden selv lægger rammer til og forestår forplejningen.

Timesatsen udgør 1.250 kr. pr. underviser (juli 2021).

I øvrigt gælder
GRAKOM beregner sig i øvrigt dækning af nødvendige omkostninger, herunder transport og kursusmaterialer til individuelt tilpassede kurser.

Ring og hør nærmere hos Michael Brochmann på tlf. 63 12 70 00.