GRAKOM Forsikring

I tæt samarbejde med GRAKOM og forsikringsmæglerselskabet Marsh har Codan udviklet en brancheaftale med konkurrencedygtige pakkeløsninger, som dækker den grafiske branches forsikringsbehov på:

 • avancerede print- og kopimaskiner til digitaltryk
 • store og investeringstunge maskiner til offsettryk
 • avanceret produktionsteknik inden for soft- og hardware til tekst- og billedbehandling
 • eller løsninger til internettet samt service omkring distribution og logistik


Fordele for medlemmer af GRAKOM

 • Konkurrencedygtige priser
 • Branchetilpassede forsikringsløsninger
 • Kvalificeret rådgivning fra særligt udvalgte GRAKOM Forsikring forsikringsrådgivere
 • Faste kontaktpersoner under hele skadehåndteringen
 • Mulighed for at trække på Codans store erfaring på fx ansvarsproblematikker
 • Endvidere medfører digitaliseringen krav om stor it-sikkerhed, da grafiske virksomheder håndtere og opbevare store datamængder på vegne af deres kunder. Det er derfor vigtigt, at virksomheden har den optimale rådgivning og forsikringsdækning


Individuel rådgivning
Anbefalingen af en forsikringsløsning til din virksomhed sker i tæt dialog med en af Codans forsikringsrådgivere. Han spørger til din virksomheds formål, baggrund, profil og krav til sikkerhed. Herefter finder I den rette balance mellem forsikring og selvrisiko, der passer jeres risikoprofil.

Tre branchespecifikke løsninger

 • Behandlings- og bearbejdningsansvar for skade på ting, man har i varetægt
 • Meromkostninger til genoptryk af beskadigede genstande ved transportskader
 • Genfremstilling af repromateriale og originalfilm ved transportskader

Arbejdsskadeforsikring 

Som en del af forsikringsordningen GRAKOM Forsikring kan GRAKOM sammen med forsikringsmæglerselskabet Marsh tilbyde en konkurrencedygtig arbejdsskadeforsikring. Forsikringen sendes regelmæssigt i udbud. I 2019 er Codan forsikringsleverandør.

Præmier
Præmierne udgør pr. år pr. medarbejder (1.1.2020):

 • Kontor: kr. 497,48
 • Øvrige: kr. 1.919,93

Se meddelelse fra Marsh af 28.11.2018 om baggrunden for reguleringen af præmierne og muligheden for at skifte leverandør her.

Præmierne reguleres hvert år pr. 1.1. 

Dækning
Udover det lovpligtige indhold omfatter dækningen

 • Fuld dækning på brillestel
 • Krisehjælp: Alle kunder i Marsh arbejdsskadefacilitet får nu adgang til at benytte Codans samarbejdspartner Prescriba 24 timer i døgnet. Skulle en skade ikke være omfattet af arbejdsskadeforsikringen, tilbyder Codan kunden de samme fordelagtige priser, som Codan har forhandlet med Prescriba.

Codan Skadestop
Virksomheder, der jævnligt anmelder skader på arbejdsskadeforsikringen, kan have gavn af sparring med en arbejdsskade-ingeniør fra Codan. Ønsker I mere viden om denne mulighed, kontakt Grethe Lund hos GRAKOM.

Privatforsikringer

Du kan opnå rabat på privatforsikringer, hvis du som virksomhedsejer samler dine privatforsikringer og virksomhedens forsikringer:

Rabatsatser ved:

 • Mindre end 100.000 kr. i årlig erhvervspræmie opnås 10 % rabat
 • Mere end 100.000 kr. i årlig erhvervspræmie opnås 15 % rabat
 • Mere end 200.000 kr. i erhvervspræmie opnås 20 % rabat

Ovenstående rabat kombineres med Codans samlerabat på privatforsikringer:

 • 2 private kerneforsikringer* giver 10 % rabat
 • 3 private kerneforsikringer* giver 15 % rabat

*Der er tale om indbo-, hus-, fritidshus-, bil-, ulykkes- og bådkaskoforsikring.

Vil du høre mere om Codans forsikringsløsninger tilpasset din virksomhed, så kontakt Codan på tlf. 33 55 29 19 eller på grafiskforsikring@codan.dk. Du kan også kontakte den GRAKOM-assurandør, der kører i dit område.