”Spild” hverken råvarer eller tid – for det er spild af penge!

Vi kender det nok alle, men får vi altid gjort noget ved det? Altså spild af overtid, ventetid, lagertid, transporttid, ”ommer tid”, mistet produktionstid. Med andre ord pengespild, men hvor kommer det fra og hvordan kommer vi det til livs?

Der hersker jo nok ingen tvivl om, at det aldrig har været vigtigere at have fokus på egne omkostninger og dermed spild, for elimineret spild er jo penge direkte på bundlinjen!

Som nævnt kan spild være mange ting, såsom:

  • Det hele begynder måske med manglende systematik i salgsdialogen med kunden. Risiko for generering af stort set alle spildelementer er i spil. For en ordre, der bliver leveret fra en sælger til virksomheden med mangelfulde eller forkerte informationer kan blive rigtig dyr. Her er god planlægning det modsatte af spild.

  • Alt for mange manuelle processer, hvor du bruger tid på at udskrive ordrer, samle ting til ”ordreposen” og bærer ordren rundt i produktionen? Måske digitalisering af jeres ordreflow er svaret, for det kan spare tid og sparet tid er mere tid til dét, der skaber værdi?!

  • Kører ordreflowet igennem virksomheden optimalt uden spildtid igennem de enkelte processer, eller kunne der optimeres ved at kortlægge, analysere og optimere flowet og derved øge produktionskapaciteten og samarbejdet mellem kollegaer og afdelinger?

  • Er jeres funktioner og områder i virksomheden klart defineret? Er det klart for alle i virksomheden, hvem der gør hvad og hvem der har ansvar for hvad? Ingen dobbeltroller? Måske I bruger tid på de samme ting eller samme områder med spild af tid, som kunne bruges på andre områder, fx. nysalg!


Få en af vores branchekendte konsulenter ud i din virksomhed og få konkrete bud på, hvordan du eliminerer jeres spild og derved skal en større bundlinje!

Konsulenten når rigtig langt på bare én dag. På en typisk dag når vi både at kortlægge virksomhedens workflow, drøfte optimeringsmuligheder sammen med ledelsen og samle det i en knivskarp rapport, der både peger på, hvilke prioriterede områder der bør sættes ind på som det første, og hvordan det gøres. Alt dette for en samlet pris på 10.000 kr. + transport (for medlemmer).

Interesseret?
Kontakt Carsten Bøg på 20123413.