Fotografer

Grakom har lavet en video omkring fotografer, som vi har døbt video 19. Se videoen her:

Offentliggørelse af fotos på internettet af en genkendelig person betragtes som elektronisk behandling af personoplysninger.

Datatilsynet sondrer mellem situationsfotos og portrætfotos.

Situationsfotos er et foto, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med fotoet, modsat portrætfotos hvor formålet er at fotografere en eller flere bestemte personer.

Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke ud fra interesseafvejningsreglen. Der er dog tale om en helhedsvurdering, hvor formålet med offentliggørelsen skal ske under hensyntagen til karakteren af billedet og formålet med offentliggørelsen. Det er afgørende, at den fotograferede ikke med rimelighed kan føle sig udnyttet, udstillet eller krænket. Situationsfotografiet skal således være harmløst.

Udgangspunktet i forhold til offentliggørelse af portrætfotos på internettet er, at det kræver samtykke. Her findes eksempel på en samtykkeerklæring.

Såfremt fotografen tager situationsbilleder til en event, har Grakom nedenfor lavet et forslag til en aftale med eventafholderen om persondata og fotografering:

”(Eventafholderen) indestår for, at oplysningspligten, jf. persondataforordningens regler om oplysningspligt, er iagttaget i forhold til fotos taget af (fotografen) under (eventen) og eventuelt tilknyttet persondata, som (fotografen) behandler i forbindelse med (fotografens) løsning af opgaven og efterfølgende opbevaring. Her (der indsættes link til fotografens persondatapolitik) findes en beskrivelse af (fotografens) håndtering af persondata, som (eventafholderen) kan henvise deltagere i (eventen) til.”