Persondata

GRAKOM har på denne side og på de undersider, som der henvises til, udarbejdet videoer, paradigmer og beskrivelser om, hvorledes virksomhederne kan leve op til persondatareglerne.

Guide
GRAKOM har udarbejdet en guide, der kort beskriver, hvad virksomhederne bør foretage sig omkring persondata. Guiden findes her.

Beskrivelse af reglerne
Her har GRAKOM beskrevet nogle udvalgte persondataretlige emner i lyset af persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Personaleadministration
GRAKOMs vejledning om persondata og personaleadministration findes her.