Persondata

GRAKOM har på denne side og på de undersider, som der henvises til, udarbejdet videoer, paradigmer og beskrivelser om, hvorledes virksomhederne kan leve op til persondatareglerne.

Guide
GRAKOM har udarbejdet en guide, der kort beskriver, hvad virksomhederne bør foretage sig omkring persondata. Guiden findes her.

Beskrivelse af reglerne
Her har GRAKOM beskrevet nogle udvalgte persondataretlige emner i lyset af persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Personaleadministration
GRAKOMs vejledning om persondata og personaleadministration findes her.

FAQ
GRAKOM har udarbejdet en FAQ om persondata, der kan læses her. FAQ'en opdateres løbende, efterhånden som GRAKOM modtager spørgsmål om persondata. Alle medlemmer er naturligvis velkomne til at indsende spørgsmål.

Ordbog
Endvidere har GRAKOM udarbejdet en ordbog over persondataretlige udtryk, der kan læses her.