Reach & Kandidatlisten

Det kan forekomme, at en kunde retter henvendelse til et trykkeri og forlanger dokumentation for, at det trykte produkt overholder kravene i EU’s Reach-forordning.


I Reach-sammenhæng er trykte produkter at betegne som ”artikler”, hvilket betyder, at leverandøren har pligt til at give information til sine kunder, hvis artiklen indeholder mere end 0,1 % af et stof fra EU’s kandidatliste.

Bliv klogere på Reach og Kandidatlisten
Download faktabladet "Når kunden spørger om Reach og Kandidatlisten"