Genanvendelse af tryksager

Kunder stiller i stigende omfang spørgsmål til tryksagen og genanvendelse af denne. I dette dokument gennemgås de forhold, som er miljømæssigt relevante, og de metoder, der typisk anvendes til genanvendelse af tryksager. Endvidere beskrives betydningen af at genanvende tryksager set i forhold til tryksagens samlede miljøbelastning set i et livscyklusperspektiv.

Bliv klogere på genanvendelse af tryksager
Download faktabladet "Når kunden spørger om genanvendelse af tryksager"