En mere miljørigtig plastfolie

Det kan forekomme, at en kunde retter henvendelse til en virksomhed med et ønske om at anvende en mere miljørigtig plastfolie til foliering af tryksagen.

Henvendelserne udspringer ofte af, at slutkunden eller læserne af tryksagen finder det problematisk, at tryksagen er plastfolieret, som følge af den stigende fokus på plastik i verdenshavene. Kendetegnende for mange henvendelser er, at kunderne ofte ikke er bevidste om, hvorledes den traditionelt anvendte plastfolie præsterer miljømæssigt sammenlignet med de alternativer, der af producenterne markedsføres, som værende mere miljørigtige. Samtidig er der risiko for, at den ofte ensidige markedsføring af alternativernes miljøfordele, kan medføre, at løsning af ét miljøproblem resulterer i nye og måske større problemer andre steder i produkternes livscyklus.


Bliv klogere på emnet.

Download faktabladet "Når kunden spørger til en mere miljørigtig plastfolie"