Når kunden spørger om ....

Virksomheder oplever løbende, at kunderne spørger til selve det grafiske produkt eller serviceydelse. Det kan eksempelvis være oplysninger, der omhandler produktets sundhedsmæssige, lovgivningsmæssige forhold, produktets miljøforhold eller måske CSR-forhold set i en større og mere helhedsorienteret sammenhæng.

Da informationer om sådanne forhold ofte kan være både detaljerede og komplekse at tilgå og formidle, har GRAKOM udarbejdet en række dokumenter under overskriften ”Når kunden spørger…”. Konceptet består af en række faktablade, som virksomhederne kan downloade og anvende i deres dialog med kunden. Foruden en detaljeret gennemgang af emnet indeholder de fleste faktablade også et kort afsnit der hedder ”Det korte svar til kunden”.

Du finder faktabladene i menuen herunder.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål til allerede eksisterende faktablade eller har du en idé til et kommende faktablad, er du velkommen til at henvende dig til GRAKOMs miljøafdeling på tlf. 63 12 70 00.