FSC®-certificering

FSC (Forest Stewardship Council®) har til formål at fremme en miljømæssig, social og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene.

God skovdrift sikrer, at træfældningen opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer. Samtidig skal driften foretages på en måde, der giver lokale og indfødte befolkninger i området mulighed for at få gavn af skoven.

Skovdriften skal sikre et økonomisk afkast, men dette hensyn må ikke overskygge hensynet til natur og mennesker. FSC-mærket sikrer, at materialeforbruget til tryksagen bidrager til bæredygtigt skovbrug.

For at opnå FSC-certificering kræves det, at såvel leverandøren af råvarer som producenten kan spore papiret tilbage i forsyningskæden og derved garantere, at det anvendte materiale lever op til kravene.

Vil din virksomhed også opnå FSC-certificering?
Som medlem af Grakom kan din virksomhed få rådgivning og assistance til at opnå FSC-certificering. Kontakt chefkonsulent hos GRAKOM, Per Kaae Hansen, på 63 12 70 00.

Virksomheder med mindre end 15 medarbejdere har mulighed for at indgå i GRAKOMs gruppecertificering. Læs mere her.

FSC-C109833