Verdens højeste miljø- og klimastandard for husstandsomdelte reklamer

Den grafiske branche i Danmark forpligter sig selv til at indføre verdens højeste miljø- og klimastandard for uadresserede husstandsomdelte reklametryksager.

Den grafiske branche i Danmark forpligter sig selv til at indføre verdens højeste miljø- og klimastandard for uadresserede husstandsomdelte reklametryksager.

Den grafiske branche i Danmark er verdens førende inden for miljø- og klimavenlig produktion. Derfor indfører branchen en markant styrkelse af miljø- og klimaindsatsen på husstandsomdelte reklametryksager. Initiativet sikrer, at de danske tryksager produceres med en minimal belastning af klima og miljø. Med indførelsen af den nye standard sikres et niveau, der ikke ses lignende på verdensplan.

Den nye standard bygger på, at alle uadresserede husstandsomdelte tryksager produceret i Danmark fremadrettet vil være Svanemærkede og FSC-mærkede. Ydermere vil alle tryksagerne kunne blive klimaberegnet med ClimateCalc, der beregner klimabelastningen af den enkelte tryksag set i et livscyklusperspektiv.

Med indførelsen af den ny produktionsstandard vil det være muligt at beskytte både klima og miljø samt sikre, at forbrugerne fortsat kan modtage reklamer.

GRAKOMs miljø- og klimastandard for husstandsomdelte reklamer

GRAKOM garanterer, at minimum 90 pct. af alle danskproducerede reklametryksager, der husstandsomdeles som uadresseret post fra 1. juli 2020, vil overholde de strengeste miljø- og klimakrav:

  1. Svanemærket trykkeri
    Tryksagerne svanemærkes. Svanen er den højeste miljøstandard og det officielle nordiske miljømærke, der stiller krav til trykkeriets miljøpræstation med udgangspunkt i tryksagernes livscyklus. Der er krav til råvarerne herunder papiret, produktionen og genanvendelsesmulighederne efter endt brug. Der stilles også krav til produktets kvalitet og emballage. Kravene strammes jævnligt i takt med ny viden og materialer. Før et trykkeri kan blive godkendt til Svanemærket, skal virksomheden igennem en omfattende certificeringsproces, der sikrer dokumentation og kontrol af, at alle krav opfyldes.
  2. FSC-mærket papir
    Tryksagerne mærkes med FSC. FSC® er et sporbarhedsmærke, der har til formål at fremme en miljømæssig, social og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene. I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere samt, at træfældningen opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer. FSC-mærket sikrer, at materialeforbruget til en tryksag bidrager til bæredygtigt skovbrug. FSC-certificering kræver, at papiret kan spores tilbage i forsyningskæden og med garanti lever op til kravene. Alternativt kan anvendes PEFC-mærke.
  3. Klimaberegning med ClimateCalc
    Alle tryksagerne kan klimaberegnes med ClimateCalc. ClimateCalc kan beregne klimabelastningen af den enkelte tryksag set i et livscyklusperspektiv. Trykkerierne kan dermed rådgive kunder om valg af materialer, som kan reducere en tryksags CO2-udledning, ligesom den enkelte tryksag kan klimaneutraliseres.

ClimateCalc bygger på den internationale Green House Gas Protocol samt på standarden for klimaberegning vedtaget af den europæiske brancheorganisation, Intergraf. ClimateCalc overholder kravene til klimaberegninger i ISO 16759 og klimaregnskaber i ISO 14064-1.

Den grafiske branche i Danmark sikrer dermed verdens højeste miljøstandard for uadresserede husstandsomdelte reklametryksager samtidigt med, at vi i Danmark har et af verdens bedste papirgenbrugssystemer.

Sådan implementeres miljø- og klimastandarden

Alle medlemmer af GRAKOM, der producerer husstandsomdelte reklametryksager, opfordres til at efterleve den ny standard senest pr. 1. juli 2020.

Medlemmer kan få gratis hotline-rådgivning om, hvordan de kommer videre med indfrielse af standarden hos GRAKOMs miljøafdeling.

GRAKOMs miljøafdeling yder desuden rådgivning om certificeringer til Svanemærket og FSC samt rådgivning om implementering og anvendelse af ClimateCalc.