Markedsføringsretlige vejledninger

GRAKOM har udarbejdet let læselige vejledninger til Forbrugerombudsmandens 10 mest relevante retningslinjer for markedsføring.

Formålet med vejledningerne er at give læseren et hurtigt overblik over de grundlæggende juridiske mekanismer, som gør sig gældende ved markedsføring. På denne måde vil læseren være i stand til at pege på mulige problemfelter ved erhvervsdrivendes færden på markedet.

Find vejledningerne i menuen herunder.