Eksportsparring

Eksportsparringsprogrammet gør din virksomhed klar til eksport. Væksthusene tilbyder programmet gratis til SMV’ere*, der ønsker at udvikle deres forretning og blive klar til at eksportere.

I Væksthuset vil du bl.a. få sparring med en erfaren internationaliseringskonsulent. Sparringen sætter fokus på interne forhold i virksomheden for at skabe de bedste forudsætninger for succes i udlandet. Forløbet munder ud i en konkret eksportplan for din virksomhed. I forlængelse af eksportsparringen kan din virksomhed få op til 2*10 timer markedsrådgivning.

Kontakt dit lokale væksthus og læs mere om eksportsparring via www.startvaekst.dk.


Kontaktpersoner i Væksthusene

Væksthus Hovedstaden
Louise Dyhrberg
loudyh@um.dk / 30108111

Væksthus Sjælland
Martin Amdi Pedersen
marped@um.dk / 53727191

Væksthus Syddanmark
Steen Nymann Andersen
stenan@um.dk / 41865967

Væksthus Midtjylland
Katrine Dalsgaard Skovly
katsko@um.dk / 30309392

Væksthus Nordjylland
Lars Juhl Hansen
lahans@um.dk / 53545696

* Virksomheder med under 100 ansatte og en årlig omsætning det seneste regnskabsår på under 150 mio. kr.