Støttemuligheder

Hvis du barsler med tanker om at udvikle din forretning og har brug for rådgivning og hjælp til dette, er der en række muligheder for at få støtte. Specielt små og mellemstore virksomheder kan opnå økonomisk støtte til projekter samt gratis rådgivning.

Du kan få støtte via Væksthusene til en gennemgang af din forretningsmodel, rådgivning om generationsskifte og afdække om virksomheden er eksportparat. Alt sammen gratis for virksomheder der vurderes at have vækstpotentiale.

Innovationsfonden tilbyder støtte til køb af rådgivning, hvis du har en idé, der kan skabe vækst, og har et klart forretningspotentiale. Læs mere under InnoBooster.

På globaliseringsområdet er der en række muligheder for at komme i gang med eksport, finde en sourcingpartner eller etablere sig i udlandet.

Du kan kontakte Grakom for at høre mere.