Markedsføring af CSR

CSR (Corporate Social Responssibility), eller virksomhedens samfundsmæssige ansvar, dækker over virksomhedens arbejde med forhold inden for arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, miljø og antikorruption.

Når virksomheden markedsfører sine CSR-meritter, er det vigtigt, at der er dokumentation for overensstemmelse mellem de faktiske forhold og markedsføringen, og de argumenter der anvendes i salgsprocessen.

Danske grafiske virksomheder har allerede i dag et højt niveau, når det kommer til CSR-parametrene som de sociale, miljø, arbejdsmiljø og forretningsetiske områder. Udfordringen for virksomheden er derfor i højere grad systematisk at analysere samt inddrage kunder og leverandører – og på den måde høste udbyttet af det interne arbejde og de omkostninger, der er investeret i overenskomster, miljømærker- og systemer, et godt arbejdsmiljø osv.

På internationalt plan har ISO udgivet ISO 26000, der er en guideline og rettesnor for arbejdet med CSR. Med udgangspunkt i denne ISO-standard har Dansk Standard udarbejdet en såkaldt certificerbar standard kaldet DS 49000, som CSR kan certificeres efter.

GRAKOM rådgiver om hele "CSR-pakken" og kan skræddersy et projektforløb, der tager afsæt i det, som netop din virksomhed har behov for, hvad enten det drejer sig om indledende overensstemmelsesanalyser eller certificering efter DS 49000.

Et projektforløb kan fx rumme disse elementer:

  • Udarbejdelse af et tilpasset system med forskellige markedsføringsformer

  • Kortlægning af væsentlige interessenter i et CSR-perspektiv, en interessentanalyse samt forslag til markedsføringsmateriale

  • Ledelsesseminar, hvor resultatet er udkast til vision/strategi, målsætninger og handlingsplaner

  • Procedurer og instruktioner til implementering i en skræddersyet håndbog, der indeholder indsamling af sporbarhedsdokumentation for substrater, farve m.m.

Er du interesseret i at få et bud på et CSR-forløb, er du velkommen til at kontakte Carsten Bøg i GRAKOMs miljø- og konsulentafdeling på tlf. 63 12 70 00.