Hvordan tiltræder vi?

For grafiske virksomheder, der ønsker at tiltræde dette kodeks, skal der underskrives en tiltrædelseserklæring, som offentliggøres på virksomhedens hjemmeside eller kommunikeres på anden vis.

En tiltrædelse vil betyde, at virksomheden til enhver tid skal kunne dokumentere, hvordan og i hvilket omfang kodeks efterleves.

Leverandøren forpligter sig til at respektere det enkelte individs rettigheder herunder menneskerettigheder jf. de af FN vedtagne menneskerettighedskonventioner.

I dette kodeks benyttes ordet ”leverandøren” som udtryk for den virksomhed, der handles direkte med.

Der vil være tilfælde, hvor en leverandør ikke kan overholde en given konvention eller dele heraf på grund af leverandørlandets nationale politik og lovgivning på området. Det vil dog være acceptabelt at handle med leverandøren, så længe det grafiske CSR-kodeks overholdes.

Leverandøren skal garantere, at alle gældende nationale love til enhver tid overholdes. For leverandører i EU-lande gælder det også relevant EU-lovgivning.

Sådan gør du
Tiltrædelseserklæringen kan downloades her.

Hvis du ønsker at tiltræde kodekset, bedes du sende en mail til [email protected] med besked om, hvilke informationer der skal fremgå af erklæringen. Herefter fremsender GRAKOM et eksemplar til underskrift, der efterfølgende returneres til GRAKOM.