Den grafiske branche under forandring

Den grafiske branche har de seneste årtier været ramt af massive udfordringer. Både på det teknologiske område, hvor it i stigende grad har overtaget det grafiske håndværk, men også på produktområdet, hvor en række traditionelle tryksager enten er forsvundet helt eller erstattet af digitale løsninger.

Derfor er mange grafiske virksomheder udfordret i forhold til, hvordan de i fremtiden kan skabe en fornuftig forretning. Der er flere veje at gå, og det var i den forbindelse Grakom startede dialogen op med Brandbase og SDU Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Vi ville gerne undersøge, hvilke forretningsmodeller man som virksomhed kan vælge for at sikre fremtiden for virksomheden.

Resultatet af undersøgelsen blev til rapporten "Nye forretningsmodeller og ydelsestyper under udvikling i den grafiske branche", som kan downloades her.

Undersøgelsen er også omtalt i Brandbase’s udgivelse: Symboløkonomiske nyheder nr. 8, 2017, som kan downloades her.

Få materialet fra workshopforløbet
Workshopforløbet har fokus på at udvikle virksomhedens forretningsmodel og kundeprioritering. I forløbet introduceres virksomhederne til en struktur for forretningsmodeludvikling. Metoden er udviklet og gennemtestet i et forskningsprojekt i den grafiske branche. Værktøjerne er her afprøvet på en række grafiske virksomheder gennem forløb af 2-3 måneders varighed med hver virksomhed.

Læs mere om workshopforløbet og find materialet her.