Branchen

Skellet mellem hvad reklamebureauer og grafiske virksomheder tilbyder deres kunder bliver stadig mere udvisket.

Kommunikationsbranchen favnede oversættere, reklamefolk, kommunikationskonsulenter og -bureauer mv., mens den grafiske branche var defineret ved trykte og elektroniske medieprodukter – alt fra bøger og blade til emballage og distribution.

Tendensen er nu, at de to brancher nærmer sig hinanden betydeligt. Flere grafiske bureauer får egen kommunikationsafdeling og omvendt. Den grafiske branche er kendt for at være på forkant med teknologien, og frem for alt kræves medarbejdere med de rette kompetencer både inden for traditionelle grafiske fag, men også IT samt kommunikation i bredere forstand.

Grakom ønsker at rumme dem alle.

På disse sider finder du således et overblik over alle facetterne i kommunikationsbranchen, der nu også omfatter den grafiske branche.