Projekter

Grakom deltager i en række projekter støttet af eksterne midler i både Danmark og udlandet. Projekter som giver fornyet viden til branchen om både generelle problemstillinger men også mere specialiserede emner.

Kravet for at Grakom deltager i disse projekter er, at der skal genereres resultater som en bred skare af Grakoms medlemmer kan få gavn af. I langt de fleste tilfælde deltager enkeltvirksomheder også i projekterne.

På disse sider er der et overblik over, hvilke igangværende projekter Grakom er involveret i, du vil bl.a. kunne se formål, nærmere beskrivelse af indhold, deltagende virksomheder, nyheder og eventuelle værktøjer der er udviklet.

Har du en projektidé?
Vi er altid interesseret i at udvikle nye projekter og hører gerne fra medlemmer, der har konkrete ideer til nye projekter. Vi vil også gerne høre fra virksomheder, der er interesseret i at deltage i kommende projekter.

Du kan kontakte Carsten Bøg eller Michael Brochmann på tlf. 63 12 70 00.