Det grafiske netværk

Er du produktionschef, produktionsleder eller har en anden form for ansvar for en produktion? Savner du et forum for ligesindede, der står med de samme udfordringer og problematikker som dig indenfor ledelse af produktion & medarbejdere? Oplever du at stå i en situation uden at have nogen at sparre med? Mangler du et sted for læring, udvikling og drøftelse af de særlige forhold, der knytter sig til udvikling, produktion og salg? Så er GRAKOMs grafiske netværk måske noget for netop dig.

Møderne i GRAKOMs grafiske netværk har altid fokus på de nyeste tendenser indenfor produktionsledelse, ligesom det også er forum for hverdagsproblematikker. Vi drøfter både, hvad der sker i den daglige produktion, i branchen og på markedet. Vi tager udgangspunkt i og drøfter de områder og problematikker, der udfordrer den daglige ledelse og lytter til hinandens erfaringer. På hvert netværksmøde har vi altid fokus på et særligt tema, som er besluttet af netværket.

Møderække i 2022
Mandag den 28. marts
Tirsdag den 24. maj 
Tirsdag den 23. august
Tirsdag den 11. oktober
Tirsdag den 13. december (julefrokost)

Program for mødet i produktionsledernetværket den 24. maj

09.30-10.30 // Siden sidst – Udfordringer & Networking
- En snak om udfordringer hos den enkelte
- Info fra GRAKOM
- Nye medlemmer

10.30-12.30 // Tema: Forandringsledelse
- Work Life Balance
- Rekruttering & fastholdelse af medarbejdere
- Trivsel & stresshåndtering

12.30-13.30 // Frokost, afrunding og hjemover

Der vil inden mødet blive sendt en indkaldelse til deltagerne.

Kort om netværket
Vi holder 4 årlige møder af ca. 2 timers varighed. Møderne er primært online-møder, men der er også mulighed for fysiske møder afhængig af temaet.

Prisen for deltagelse i produktionsledernetværket er 2.500 kr. for 2021. Deltagelse i netværket kræver medlemskab af GRAKOM.

Målgruppe: Netværket er for alle, der arbejder med og har interesse i ledelse & produktion.

Netværket er selv med til at beslutte mødeemnerne, og deltagerne får adgang til netværkets eget dokumentkatalog hos GRAKOM, hvor materialer og oplæg fra alle møder bliver gemt. Derudover står GRAKOMs miljø- og konsulentafdeling løbende til rådighed med sparring og afklaring af relevante spørgsmål.

Mulige temaer til netværksmøderne:

  • Konflikthåndtering – den vanskelige medarbejder
  • Produktionsoptimering
  • Value Stream Mapping – VSM
  • Stresshåndtering – med mange bolde i luften
  • 5S – skab orden & ryddelighed – undgå rodet!
  • Projektledelse – hvordan starter og slutter jeg rigtigt?
  • LEAN – hvordan starter jeg uden at falde i ”vandet”?


Tilmelding

Deltager #1
Deltager #2
Deltager #3
Deltager #4
Deltagerliste #5