Robinsonlisten skal moderniseres

Knap 950.000 personer er tilmeldt Robinsonlisten. Men det er kun 18 pct. af de tilmeldte klar over. Det er til skade for såvel virksomhederne, distributørerne og forbrugerne. Derfor mener Grakom, at Robinsonlisten skal nulstilles og ændres. På den måde sikrer man, at ingen er tilmeldt ordningen mod sin vilje.

Robinsonlisten er opkaldt efter historien om Robinson Crusoe og er rettet mod husstande, der gerne vil være i fred for adresserede reklamer og telefonsælgere. Firmaer og organisationer har altså pligt til at undersøge, om du står på listen, før de afsender adresserede reklamer eller foretager et telefonopkald uden forudgående tilladelse.

Omkring en million danskere er tilmeldt ordningen. En undersøgelse foretaget af TNS Gallup i perioden fra den 29. februar til den 13. marts 2016 har dog vist, at et flertal af disse mennesker hverken ved, hvad Robinsonlisten er, og at de faktisk er tilmeldt listen. Blot 34 pct. af de personer, som står på Robinsonlisten, kender til ordningen, og kun omkring halvdelen af disse (18 pct. af de tilmeldte) vidste, at de var tilmeldt.

For virksomhederne medfører Robinsonlisten, at de ikke kan komme i kontakt med forbrugerne, hvilket alt andet lige er med til at mindske deres omsætning og lægge et negativt pres på beskæftigelsen.

Endelig er der problemer med tilmeldingen til Robinsonlisten. I dag medfører en tilmelding til Robinsonlisten, at virksomheder hverken kan kontakte forbrugeren via adresserede reklamer eller foretage et telefonopkald uden forudgående tilladelse. Det er altså ikke muligt at tilmelde sig ordningen, så man kun frabeder sig den ene af de to kontaktformer.

Grakom anbefalinger en nulstilling og ændring af Robinsonlisten

Som følge af den store uvished, der hersker om ordningen blandt de tilmeldte, og de deraf medfølgende negative konsekvenser, anbefaler Brancheforeningen Grakom, at Robinsonlisten nulstilles. På den måde forhindres det, at nogen står på listen mod deres vilje, samtidig med at de negative implikationer af ordningen minimeres.

Foruden nulstillingen af Robinsonlisten ønsker Brancheforeningen Grakom, at man gør ordningen mere fleksibel og forbrugervenlig, så det bliver muligt kun at framelde sig enten adresserede reklamer eller telefonopkald.

I forbindelse med nulstilling af Robinsonlisten kan det besluttes at sende et brev til samtlige opført på listen, hvor de oplyses om nulstillingen og om de nye muligheder for tilmelding til den reviderede udgave af listen.