Mediestøtten bør imødekomme nye medievaner 

Mediebilledet er undergået store forandringer. Det har gjort mediestøtten til de skrevne medier forældet. Der er behov for en gennemgribende modernisering af mediestøtten, som fremmer kvalitetsjournalistik, håndterer det moderne mediebillede og styrker de danske medier i kampen mod fake news.

En fremtidig mediestøtte bør understøtte det moderne mediebillede og udbrede kvalitetsjournalistik til den brede befolkning. Derfor anbefaler GRAKOM, at mediestøtten moderniseres:

Flere medier skal have adgang til produktionsstøtte: Produktionsstøtten bør fremover fokusere på indhold og ikke på form. Støtten skal sikre kvalitetsjournalistik kommer bredere ud til den danske befolkning, så kvalitetsjournalistikken er på de platforme, befolkningen bruger. Nichemedier og nye journalistiske formater bør understøttes - ikke begrænses.

Ny lokalpulje til ugeaviser: For at støtte op om den lokale sammenhængskraft og nærdemokratiet bør det blive betydeligt nemmere for lokale ugeaviser at opnå adgang til produktionsstøtte, så borgerne også i fremtiden kan modtage lokale nyheder.

Fair mediemoms: En modernisering af den nuværende nulmoms vil have to væsentlige fordele: Det vil sikre fair konkurrence mellem medierne og give medievirksomheder frihed til udvikling uden at skulle skele til særlige momsfordele ved bestemte forretningsmodeller.

 

Læs de konkrete forslag i boksen