Maskindirektiv er overimplementeret

EU’s maskindirektiv godkender maskiner til erhvervsbrug, når maskinen er CE-mærket. I Danmark har vi dog valgt at gå længere end dette, da det i mange tilfælde vurderes, at CE-mærket ikke er nok i sig selv.

Der findes desværre ikke klare retningslinjer for, hvilke maskiner der er godkendt til brug i Danmark. Således kan en dansk virksomhed, der anskaffer sig en CE-mærket maskine, risikere at blive pålagt at bygge maskinen om, hvis Arbejdstilsynet ikke finder, at maskinen overholder de danske regler. Det medfører ekstra omkostninger, og det giver først og fremmest danske virksomheder en konkurrencemæssig ulempe, idet de ikke kan benytte samme maskiner som udenlandske konkurrenter uden yderligere omkostninger.

Derudover betyder modifikation af en maskine som regel, at man forbryder sig mod producentens betingelser for at yde garanti på maskinen.

Det er i dag ikke muligt at få en forhåndsgodkendelse på, at maskinen overholder de danske krav, inden virksomheden anskaffer sig maskinen.

Grakom anbefaler:

  • At man indstiller overimplementeringen af EU-direktivet og anerkender CE-mærket.

  • At man hurtigst muligt giver virksomhederne mulighed for at få en forhåndsgodkendelse på, at den pågældende maskine lever op til de danske krav, inden virksomheden investerer i maskinen.