Høringssvar til lov om ændring af emballageafgiftsloven

Læs GRAKOMs høringssvar til lovforslag om at fordoble afgiften på papirposer

Høringssvar til forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven mv. L 75/2019

GRAKOM har med tak modtaget Skatteministeriets høringsbrev af 20. november 2019 vedrørende forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven mv. som fremsat den 20. november 2019.

GRAKOM kan ikke støtte forslaget om at fordoble afgiften på papirposer.

For det første fremgår det af forslagets bemærkninger, at:

”Afgiftssatsen fordobles både for bæreposer af plastik og papir for at undgå forskelsbehandling og en utilsigtet stigning i forbundet af papirposer, der i et livscyklusperspektiv ikke entydigt er miljømæssigt bedre end bæreposer af plastik”

Forbrug af papir i stedet for plastik reducerer CO2-udledningen. Det er derfor oplagt at erstatte plastik med papir, der hvor det er praktisk muligt, hvilket en forskelsbehandling på afgiften kan bidrage til.
GRAKOM er i øvrigt af den opfattelse, at papirposer i et livscyklusperspektiv entydigt er bedre end plastikposer.

GRAKOM skal venligst henvise til Miljøprojekt nr. 1985 ”Life Cycle Assessment of grocery carrier bags”, hvoraf fremgår, at papirposen i sammenligning med de øvrige vurderede indkøbsposer giver en netto miljøgevinst for klimaet i alle tre beskrevne brugsscenarier. Papirposen klarer sig faktisk bedst uanset om den genbruges som affaldspose eller hvis den blot bortskaffes til forbrænding eller almindelig papirgenbrug. Der er redegjort nærmere for denne pointe i følgende artikel: https://grakom.dk/17430.

For det andet fremgår det af forslagets bemærkninger til de enkelte bestemmelser, at:

”Hensigten med emballageafgiften på bæreposer er at afgiftspålægge de typer poser, som med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende”

De anførte erstatningsprodukter udgør nødvendigvis hverken nogen klima- eller miljømæssig fordel. GRAKOM skal venligst henvise til førnævnte projekt nr. 1985.

GRAKOM står til rådighed, hvis ovenstående bemærkninger ønskes uddybet.

Venlig hilsen

Thomas Torp