EU's Emballagedirektiv: Øg grøn efterspørgsel

EU bør forpligte og understøtte alle medlemsstater i at fremme udviklingen, anvendelsen og genanvendelsen af grøn emballage.

Flere virksomheder og forbrugere skal vælge miljø- og klimavenlige emballageprodukter. Det kræver, at det er økonomisk rentabelt både at producere og anvende klimavenlig emballage. Grøn produktion er fortsat ikke i tilstrækkelig grad en konkurrenceparameter. Alt for ofte er det kun pris, der driver markedet for grafiske produkter – herunder emballage. Det er problematisk for miljø- og klimaindsatsen, at hverken virksomheder eller offentlige myndigheder i tilstrækkelig grad føler sig forpligtede til selv at fremme den grønne udvikling.

Barren skal sættes højt i europæiske fællesskab. Både Emballagedirektivet og EU’s øvrige klima- og miljøindsats bør adressere at øge efterspørgslen på grønne produkter. De europæiske myndighederne bør gå forrest og efterspørge de grønne løsninger. Det fremmer udviklingen og produktionen af grønne emballager, udvikler markedet og øger presset på, at private virksomheders prioriterer indkøb af mere klima og miljøvenlige emballageløsninger

Fra centralt hold skal man motivere, uddanne og understøtte virksomheder og markeder, så de kan omstille sig og oparbejde den nødvendige viden til at facilitere en miljø- og klimarigtig produktion. Selvom mange virksomheder selv igangsætter initiativer og skaber vigtige og fremtidsorienterede løsninger, er det de færreste virksomheder, der råder over den nødvendige ekspertise.

De politiske rammebetingelser er helt vitale for den grønne omstilling. Nogle store virksomheder kan bære omstillingen selv, men små og mellemstore virksomheder skal assisteres og støttes i deres grønne omstilling. Derfor skal den grønne omstillingsindsats drives fra centralt hold, så alle virksomheder kommer med.

Derfor skal EU forpligte alle medlemsstater til at fremme udviklingen, anvendelsen og genanvendelsen af grøn emballage.

GRAKOMs konkrete anbefalinger til revision af emballagedirektivet kan du læse i vores positionspapir.