EU bør sikre at importerede tryksager ikke kommer fra truet skov

EU Kommissionen er på vej med forslag om, at man i EU skal begrænse adgangen for råvarer og produkter, der er forbundet med skovrydning og skovforringelse. Produktdækningen omfatter kvæg, kakao, kaffe, palmeolie, soja og træprodukter. Papir er også omfattet. Tryksager er ikke en del af forslaget.

Dermed skabes en situation, hvor europæiske grafiske virksomheder ved import af papir skal overholde kravene til papirets oprindelse og dermed sikre sig, at papiret ikke kommer fra truet skov.

Der er derimod ikke noget, som sikrer, at tryksager produceret uden for EU ikke kommer fra truet skov. Det betyder, at europæiske bogforlag og andre tryksagskunder kan få trykt bøger og andet i uden for Europa uden de samme krav til ansvarlighed.

Derfor arbejder GRAKOM for, at tryksager importeret til EU også bliver omfattet af det kommende forslag.

Læs det konkrete forslag i boksen