CIRKULÆR ØKONOMI I DEN GRAFISKE BRANCHE

Den danske grafiske branche producerer alt fra tryksager og emballage til ”wrapping” af biler og bygninger. Branchen er langt i den ”grønne” omstilling. Energiforbruget er sænket, brugen af miljøskadelige kemikalier minimeret og størstedelen af branchens papirforbrug kommer fra bæredygtigt skovbrug. Den danske grafiske branche er blandt de førende, hvis ikke den førende, indenfor klima og miljø i verden.

Selv om branchen er kommet langt, er der fortsat store potentialer. De lavest hængende frugter er for længst plukket. Det næste skridt kræver, at vi kigger på de højere hængende frugter, hvor grafiske produkters livscyklus i endnu højere grad sammentænkes i et spektrum mellem design og en stærkere cirkulær økonomi.

I GRAKOM har vi identificeret to overordnede indsatsområder for, at den grafiske branche kan tage endnu et stort skridt videre i den cirkulære økonomi:

1. Efterspørgslen skal flyttes til de mest klima- og miljøvenlige grafiske produkter: Forbrugerne og virksomheder vil gerne efterspørge de mest miljø- og klima grafiske produkter, men har svært ved at afkode, hvilke produkter de skal efterspørge, og hvad de skal fravælge.

2. Cirkulær grafisk produktion: Alle livsfaserne for grafiske produkter skal bindes sammen. Allerede i designfasen skal der tages højde for, hvordan produkterne genanvendes efter endt brug. Det stiller krav til viden, og hvordan vi sorterer vores affald. På de næste sider kan du læse, hvordan vi får efterspørgselssiden og udbudssiden til at mødes, så vi styrker den cirkulære økonomi for grafiske produkter.

Derfor har GRAKOM lavet en vision for cirkulær økonomi, som viser vejen til, hvordan man kan udløse branchens fulde cirkulære potentiale. Branchen vil selv igangsætte mange af mange af visionens initiativer i de kommende år. Men hvis branchens fulde cirkulære potentiale skal udløses, er der brug for politisk opbakning. I den cirkulære økonomi hænger det hele nemlig sammen.