Grakom arbejder for dine interesser

De politiske og samfundsøkonomiske rammebetingelser har stor betydning for dit marked og for din virksomheds muligheder for at udvikle sig, erobre markedsandele og skabe overskud. Det gælder uanset, hvor i værdikæden indenfor kommunikation, at din virksomhed er beskæftiget.

Grakom varetager branchens politiske interesser og arbejder for frie muligheder for at drive virksomhed i Danmark og for, at danske virksomheder står stærkt i den internationale konkurrence.

Grakoms politiske interessevaretagelse er koncentreret om branchens egne rammebetingelser. Det gælder forhold som skat, afgifter, støtteordninger, administrative byrder, reguleringer af markedet, overimplementering af EU-regler, miljøregulering, arbejdsmiljø, uddannelse, offentlig-privat konkurrence m.v. Alt sammen med fokus på at skabe de bedst mulige rammer for virksomheder, der arbejder indenfor markedet for grafisk kommunikation, medier og markedsføring.

Mediestøtten bør imødekomme nye medievaner

Mediestøtten bør moderniseres, så den fremmer kvalitetsjournalistik og styrker de danske medier i kampen mod fake news.

Cirkulær økonomi i den grafiske branche

Syv konkrete initiativer skal sikre, at den danske grafiske branche fortsat vil være verdens grønneste frem mod 2025.

”Nej tak” til reklamer bør bevares

Et forbud mod husstandsomdelte tilbudsaviser eller indførelse af en ”Ja tak”-ordning vil skade både lokal detailhandel og nyhedsformidling, mens klimaeffekten vil være minimal.

EU's Emballagedirektiv: Øg grøn efterspørgsel

EU bør forpligte og understøtte alle medlemsstater i at fremme udviklingen, anvendelsen og genanvendelsen af grøn emballage.

Blankmedieafgiften skal ændres

Blankmedieafgift opkræves på medier, som kun sjældent benyttes til lovlig privatkopiering, mens enheder der bruges, går fri.

EU-Blomsten: Stop overimplementering

Det frivillige, europæiske miljømærke EU-Blomsten er på en række områder blevet overimplementeret i Danmark.

Maskindirektiv er overimplementeret

EU’s maskindirektiv godkender maskiner til erhvervsbrug, når maskinen er CE-mærket.

EU bør sikre at importerede tryksager ikke kommer fra truet skov

EU's kommende forslag om begrænsning af adgangen til produkter forbundet med ulovlig skovhugst bør også gælde tryksager.

Robinsonlisten skal moderniseres

Knap 950.000 personer er tilmeldt Robinsonlisten. Men det er kun 18 pct. af de tilmeldte klar over. Det er til skade for såvel virksomhederne, distributørerne og forbrugerne.

Forbud mod flourstoffer i emballage

Forbrugerne kan i dag ikke se om en vares emballage indeholder flourstoffer, selvom fluorstoffer sandsynligvis både er hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

Arbejdsmiljøloven medfører overdrevne byrder

For mange løse beskrivelser i arbejdsmiljøloven giver store udfordringer for danske virksomheder

Unfair konkurrence fra det offentlige må stoppe

Offentlig indblanding i produktionen er som udgangspunkt ikke ønskværdig, da det fører til et ineffektivt forbrug af ressourcer og lavere velstand.