Kilde: iStock

Kilde: iStock

Ved opkøb: Få styr på egen virksomhed først

GRAKOM holdt for nylig en konference om virksomhedsopkøb. Her kan du læse nogle af de gode råd, der blev givet på konferencen om, hvordan du får succes med virksomhedsopkøb. 

Man skal have styr på sin egen butik; man skal have en forretningsplan; og ledelsen skal gå forrest gennem hele processen.

Det var hovedbudskabet fra Klavs Holm, direktør hos Medit Consult, en af oplægsholderne, da GRAKOM for nylig holdt en konference omkring opkøb af virksomheder.

Klavs Holm påpegede endnu et vigtigt element overfor de knap 30 deltagere:

”Kun få grafiske virksomheder har likviditetsbudgetter, og det er essentielt at have et sådant i forbindelse med et opkøb. Ellers risikerer man at knække nakken, før man når til et overskud.”

Gør hjemmearbejdet ordentligt
Fra advokat Nikolaj Linneballe fra Knop & Co Advokater var budskabet, at man skal gøre sit hjemmearbejde ordentligt.

”Det halter ofte med at lave en ordentlig strategi, og den er vigtig også i forhold til juraen, for paragraffer kan både arbejde mod og med os.”

Han fortsatte:

”Det er også en god ide at lave en forhåndserklæring, som ikke er et bindende dokument, men som indikerer, at man gerne vil arbejde sammen, men endnu ikke ved hvordan. Det sætter tonen i forhandlingen, at man får formuleret, hvorfor man taler sammen.”

Advokat Nikolaj Linneballe fra Knop & Co Advokater

Allerede i starten af processen begynder køber og sælger at tænke i pris, men det er alt for tidligt, sagde Nikolaj Linneballe:

”For så vil sælger allerede tænke over, hvad han får ud af at sælge, og køber har allerede gang i et budget i sit hoved, hvis man nævner prisen. Situationen vil så blive låst, hvis man ikke kan ende på den pris.”

Vent med prisen til sidst
Prisen på en virksomhed afhænger af mange faktorer, og de forpligtelser virksomheden er underlagt, skal undersøges først, fordi de kan være afgørende for prisen.

Og – påpegede advokaten - det er købers ansvar at spørge ind til, hvad han gerne vil vide. Sælger må ikke skjule noget, men han har heller ikke ansvar for at fortælle køber alt, for han kan ikke vide, hvad der er vigtigt for køber.

Langt hen ad vejen handler et opkøb om forventningsafstemning fra begge parters side, og her hjælper det ikke at sælger giver en garanti.

”Køber kan få refunderet noget af købesummen, hvis det viser sig, at en maskine måske ikke fungerer optimalt eller slet ikke fungerer. Men det hjælper jo ikke, hvis den maskine var vigtig for selve handlen.”

Medarbejdere spiller en vigtig rolle for prisen
En anden faktor, der kan være vigtig for prisen, er medarbejderkontrakter.

”Måske overtager køber en del funktionærer, som i tilfælde af afskedigelse skal have ekstra godtgørelser, fordi de har været der i mange år og det vil øge prisen,” sagde Nikolaj Linneballe.

Netop de personalejuridiske udfordringer i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, kom GRAKOMs advokat, underdirektør Christian Jensen også ind på.

”Nogle medarbejdere nyder særlig beskyttelse mod afskedigelse, med tillidsrepræsentanter og gravide som de mest åbenlyse, men der kan være flere, så det er en god ide at få udarbejdet en udtømmende liste over medarbejdere og nøje undersøge, hvilke der nyder særlig beskyttelse. Ved et opkøb vil det typisk være køberen, der hænger på regningen overfor medarbejderne, hvis  sælgeren fx ikke har betalt pension og fritvalg til medarbejderne,” sagde Christian Jensen.

Køber bør også være opmærksom på, hvorvidt eventuelle kunde- og konkurrenceklausuler er gyldige og i så fald, hvad der skal betales herfor, hvis ansættelsesforholdet opsiges, sagde Christian Jensen.

Advokat i GRAKOM, Christian Jensen

Eksterne rådgivere kan grave dybere
Netop sådanne vigtige faktorer kan nedfældes i et letter of intent, der også kan have andre fordele:

”Her kan man inkorporere en fortrolighedsaftale, så man kan sætte eksterne rådgivere ind for at kigge den sælgende virksomhed efter i sømmene. Det er ofte nemmere for eksterne at få adgang til en virksomhed, end hvis det er den opkøbende virksomhed selv, der får det,” sagde Nikolaj Linneballe.

Hvis man er grundig i den undersøgende fase, som er den fase, der bør tage længst tid, vil forhandlingen om prisen nærmest give sig selv, mente advokaten.

Synergieffekter skal indløses hurtigt
Det er ikke en naturlov at virksomhedsopkøb ender med at blive en succes. Faktisk langt fra. Årsagen er ofte, at man er for dårlig til at opnå de gevinster, der var en del af kalkulen.

”Hvis man kan se nogle synergieffekter, skal de realiseres hurtigst muligt, og helst inden for 3-6 måneder,” sagde Klavs Holm og tilføjede:

”Og så skal man passe på, når sælger taler om synergier. Hvis de var så åbenlyse, havde han nok selv udnyttet synergierne. Det er køber, der skal vurdere, om der er synergier. Når sælger gør det, er det bare salgssnak,” sagde Klavs Holm.

Allerede når forretningsplanen lægges, er det vigtigt at være ærlig og kritisk overfor sig selv, for her vil begrundelsen for at købe – eller ikke at købe – vise sig.

”Det er i processen med at udarbejde forretningsplanen, at man bør finde ud af, hvordan forudsætningerne for forretningsgrundlaget kan blive indfriet,” lød det fra Klavs Holm.

Tre gode råd til virksomhedsopkøb fra Medit Consult

  • Man skal have styr på sin egen forretning. 
    Det er svært, om ikke umuligt, at overtage en anden virksomhed, hvis man ikke har styr på sine egne procedurer, arbejdsgange og organisation.
  • Forretningsplanen skal hænge sammen
    Analysér formålet med opkøbet, læg budgetter – også selvom man ikke arbejder med dem til dagligt; hvordan vil man planlægge – her kommer likviditetsbudgettet ind - og hvordan vil man eksekvere. Og endelig skal man lave en systematisk risikovurdering.
  • Ledelsen skal gå forrest
    Husk, at det er ledelsen, der selv skal tage styringen for processen, og den må ikke gå i stå på grund af tidsmæssige ressourcer. Der er en masse praktik, produktion og teknik i forbindelse med overtagelse af en virksomhed, og der skal snakkes med medarbejdere og kunder. Her ligger især en opgave, fordi når det handler om mennesker, skal der afsættes god tid.