Væsentlig lavere tryksagseksport i første kvartal

Udenrigshandlen med tryksager er i årets første tre måneder faldet mærkbart i forhold til samme periode sidste år. Eksporten af tryksager er faldet med 8,49 pct., mens importen falder med 4,88 pct. Således fortsætter den nedadgående tendens fra sidste år.

I første kvartal blev der ifølge Danmarks Statistik eksporteret tryksager fra Danmark for en værdi af 630 mio. kr. Det er en tilbagegang i forhold til samme periode sidste år på knap 60 mio. kr. eller 8,49 pct.Importen beløb sig tilsvarende til 617 mio. kr., hvorved Danmark altså stadig har et mindre eksportoverskud på 13 mio. kr. For importen var det en nedgang på 32 mio. kr. eller 4,88 pct. i forhold til 1. kvartal 2016.Da der er tale om første opgørelse af udenrigshandlen for 1. kvartal, kan der forekommer revisioner, hvorved tallene ændres.

Nedgang over en bred kam
Fordelt på produktgrupper så trækkes eksporten hovedsageligt ned af etiketter efterfulgt af reklametryksager, aviser og tidsskrifter.


For importen er nedgangen primært drevet af fald i reklametryksager, aviser og tidsskrifter, samt øvrige tryksager. Mens bøger stiger relativt meget.