Trykte reklamer er bedre end deres rygte!

Miljømyten om trykt kommunikation lever, bekræfter to eksperter. Virkeligheden er, at ingen ved, om elektronisk kommunikation reelt er mere miljørigtig.

Illustration: Mie Hvidkjær

Stakken af reklamer vokser i bryggerset, og tanken om de mange træer, der er gået til at skabe de farverige sider, begynder at melde sig. Måske burde man melde reklamerne fra og bare finde dem på internettet for at skåne miljøet.

Tankerækken her melder sig tilsyneladende hos et stigende antal danskere. Men faktum er, at ingen rigtig ved, om miljøet ville have gavn af, at vi alle meldte vores tilbudsaviser fra.

»Jeg har ikke set nogen studier, der på tilstrækkelig vis dokumenterer det,« siger Jannick Højrup Schmidt, lektor ved Aalborg Universitet og Det Danske Center for Miljøvurdering.

»Jeg tror, at mange tilskriver trykt kommunikation uforholdsmæssig stor miljøpåvirkning i forhold til det digitale. Det er lidt ligesom med affald: Det er noget, man kan se i sin egen husholdning. Man kan se, at ens skraldespand bliver fyldt med reklamer. Men man kan ikke se noget bjerg af CO2, der tårner sig op, fordi man har siddet og brugt sin computer i timevis.«

Han siger, at der er lavet flere sammenligninger af miljøpåvirkningen ved trykt og digital kommunikation. Men efter at have undersøgt dem videnskabeligt for Grakom, slår han fast, at konklusionerne fra disse studier ikke umiddelbart kan overføres til at gælde en sammenligning af trykte og elektroniske reklamer.

»De tager ikke højde for, at virksomhederne vil prøve at fange forbrugeren på anden vis, hvis de ikke længere har den trykte reklame. De vil helt sikkert sætte flere ting i værk for at holde folk til. Om det er medlemsprogrammer, rabatmærker, bannere, eller hvad det nu er. Alt sammen aktiviteter, der også udleder CO2,« siger Jannick Højrup Schmidt.


Illustration: Mie Hvidkjær

Martin Einfeldt, Kommunikationschef i Dansk Skovforening, siger at papirproduktion faktisk har en gavnlig effekt på klimaregnskabet, hvilket ifølge ham overrasker mange.

»Papir er jo opsparet solenergi, og når vi er færdige med at bruge papieret, bliver det enten sendt til genbrug eller brændt af, hvilket frigiver energi til fx varme. Dermed bruger vi mindre kul, olie og gas,« siger han.

Mange danskere tror, ifølge Grakoms meningsmåling, at produktionen af de trykte reklamer går ud over skovarealet i Europa. Men det passer ikke, siger Thomas Nord-Larsen, seniorforsker ved Skov, Natur og Biomasse på Københavns Universitet.

»Langt det meste af det træ, vi bruger i Danmark, kommer fra Norge, Sverige og Finland. Og der planter man nye træer i samme takt, som man fælder. Så det går ikke ud over skovarealet«.

Han afliver samtidig en af de andre udbredte myter om papirproduktion:

»Den der med, at man er med til at udrydde regnskoven, hvis man bruger papir, den holder simpelthen ikke«.

Han siger, at så længe træet kommer fra lande, hvor træproduktionen er bæredygtig, er forbruget af papir ikke medvirkende til at ødelægge skove.

Martin Einfeldt fra Dansk Skovforening bekræfter:

»Papirproduktion er en rigtig god måde at udnytte de udtyndingstræer, der alligevel skal fældes, for at de store træer kan vokse sig større og bruges i andre produktioner«.