Miljømyte for mange til at fravælge reklamer

En ny meningsmåling, som Grakom har fået foretaget, viser, at reklametryksagen har et dårligt ry, når det gælder påvirkning af miljøet. Mange husstande har ligefrem meldt de trykte reklamer fra på grund af miljømyterne.Tilbudsaviser og andre trykte reklamer har i årtier fyldt godt i de danske postkasser, men antallet af husstande, der siger ’nej tak’ til reklametryksager, er vokset støt og udgør nu næsten halvdelen.

Det viser sig nu, at mange af dem, der har valgt reklamerne fra, har truffet deres beslutning ud fra en miljømyte om, at tryksager skader naturen. Det viser en meningsmåling, Voxmeter har gennemført for Grakom.

Her svarer 22,3 procent, at de fravælger de trykte reklamer, fordi de tror, at tryksagerne er skadelige for miljøet og naturen. Samtidig tror hele 47,7 procent af alle adspurgte, at produktionen af trykte reklamer får Europas skovarealer til at skrumpe.

Grakoms undersøgelse viser tydeligt, at kun få er klar over, at størstedelen af det træ, der bruges til trykte reklamer i Danmark, er fra bæredygtige skovbrug, hvor papirproduktionen ikke går ud over skovarealet.

Den viden kunne få færre til at fravælge trykte reklamer, viser Grakoms undersøgelse. 39 procent svarer, at de vil få en mere positiv holdning til reklametryksager, hvis de var klar over, at Europas skove faktisk vokser på grund af efterspørgslen efter papir.