Udbytterigt møde i Grakoms kvalitetsnetværk

I sidste uge blev der holdt møde i Grakoms kvalitetsnetværk for emballage og etiketproducenter. Temaet var samarbejde og kommunikation i fødevarekæden. Oplægsholder var specialkonsulent i kemi og fødevarekvalitet Mette Holm fra Fødevarestyrelsen.

I forbindelse med oplægget blev forskellige problemstillinger drøftet, herunder den nye vejledende grænseværdi for ”Total organic fluorine” i emballageprodukter af pap og papir. Mette Holm fortalte, at Fødevarestyrelsen anbefaler, at der ikke anvendes fluorerede stoffer til fremstilling eller behandling af pap og papir til fødevarekontakt.

Der blev i efteråret sat en vejledende grænseværdi, med det formål at hjælpe virksomheder med at vælge emballage uden tilsatte fluorerede stoffer. Det ser dog ud til, at baggrundsniveauet af fluorerede stoffer i ubehandlet papir er højere end forventet. Mette Holm understregede, at den vejledende grænseværdi ikke kunne stå alene, og det er vigtigt at se det i sammenhæng med en reel dokumentation, der viser om fluorerede stoffer er tilsat produktet eller ej. 
 
Grakom anbefaler, at der altid indhentes dokumentation fra papir- og kartonleverandører på, at der ikke er tilsat fluorerede stoffer til det pågældende produkt. Medlemmer, der oplever at eventuelle test af papir- og kartonsubstrater viser, at den vejledende grænseværdi overskrides, kan ved henvendelse til Grakom få tilsendt en formel tekst, der er udarbejdet i samarbejde med Fødevarestyrelsen. Denne tekst vil kunne anvendes til information af kunden om forholdet mellem bevidst tilsat indhold af fluorerede stoffer i produktet, og forureninger af fluorerede stoffer fundet i papir- og kartonmaterialet, der skyldes baggrundsniveauet.