Tryksagseksporten faldt med 7,3 pct. i 2016

De foreløbige tal fra Danmarks Statistik viser, at både importen og eksporten af tryksager faldt i 2016. Det sker efter en kort periode med stigende eksport og import.

I 2016 blev der samlet eksporteret tryksager fra Danmark for en værdi af 2,605 mia. kr. Det er en tilbagegang i løbende priser på 0,2 mia. kr. eller 7,3 pct. i forhold til 2015.

Importen beløb sig tilsvarende til 2,560 mia. kr. i 2016, hvorved Danmark altså har et mindre eksportoverskud på 45 mio. kr. For importen var det en nedgang på 0,15 mia. kr. eller 5,7 pct. sammenlignet med året før.

Da der er tale om første opgørelse af udenrigshandlen for 2016, kan der forekommer revisioner, hvorved tallene ændres.
Reklametryksager trækker ned
Fordelt på produktgrupper så trækkes eksporten hovedsageligt ned af reklametryksager efterfulgt af aviser og tidsskrifter.

Mens det for importen primært er aviser, der trækker ned, efterfulgt af etiketter og reklametryksager.

Hvad angår udsvingene, så skal de tolkes varsomt, da der kan ske forskydninger mellem kategorierne alt efter, hvordan den enkelte kategoriserer eksporten.

Vi eksporterer stadig mest til vores nabolande
Som de foregående år er Norge, Sverige og Tyskland stadig de tre største aftagere af tryksager fra Danmark. Af den samlede tryksagseksport sendes 69,7 pct. afsted til de tre lande. Om end eksporten til både Norge og Sverige har været faldende de seneste år. Det skyldes blandt andet valutakursuro og afmatning i Norge.

Polen er ved at blive storeksportør til Danmark
Hver femte importeret tryksag er fra Tyskland, når man opgør importen i kroner. Dermed er Tyskland stadig den største importør af tryksager til Danmark. Men aftagende import fra Tyskland, og det faktum – at Polen oplever voldsom stigende tryksagseksport til Danmark – gør, at Tysklands position, som den største eksportør af tryksager til Danmark, kan være truet. Således oplevede Polen en stigning i eksporten af tryksager til Danmark på 48,8 pct. fra 2015 til 2016. Lignende vækstrater har landet faktisk oplevet siden 2012, så der er en vis trend i væksten.