Som du kunne læse i seneste udgave af UDKOM, spiller myter en stor rolle, når forbrugerne vælger, om de vil modtage reklamer. Det bekræfter de svar, vi fik på gaden i København også, som du kan se i videoen her. Blive klogere på, hvad der er op og ned i myter og fakta, når Grakoms miljøchef, Carsten Bøg, her giver fakta på nogle af de mest almindelige myter, der omgiver (reklame)tryksagen:
”Tryksager skader skovenes vækst!”Nej. Det meste af det papir, som bruges i Danmark, stammer fra velforvaltet skovbrug i Europa. Omkring 44 pct. af Europa er i dag dækket af skov og de sidste fem år er de europæiske skovarealer vokset med det, der svarer til tæt på Danmarks størrelse. FN opfordrer til, at vi alle sammen skubber yderligere til denne udvikling og efterspørger og bruger flere træprodukter, fordi træer og skov er så vigtige faktorer frem mod et forbedret klima.

Velforvaltet skov dækker over flere niveauer. Et af de højeste niveauer er FSC-certificeret skov. Mere end 60 pct. af det papir, der anvendes i de danske trykkerier, kommer i dag fra FSC-certificeret skovbrug. Vi forbrugere er desværre ikke lige så miljøbevidste som trykkerierne. Kun 10 pct. af tryksagerne, der bestilles på trykkerierne, efterspørger kunderne som FSC-certificeret. Hvad enten vi som forbrugere efterspørger FSC-certificerede tryksager eller ej er det en kendsgerning at niveauet af bæredygtigt papir er meget højt i Danmark.
”Træ til papir går ud over træ til andre ting!”Nej. Råvaren til papirproduktion er træfibre og træ er en fornyelig ressource, der yderligere bidrager betydeligt til en god klimabalance. Det er helt afgørende for et forbedret klima, at fossile brændselskilder så at sige holdes i jorden og det kan ske ved at anvende såkaldte fornyelige råvarer som træ, der vokser op igen og igen.

Træ, der anvendes til papirproduktion, er typisk den del af en skov, der tyndes ud efterhånden som de træer, der senere skal anvendes til møbler og byggeri, vokser til. På den måde udnyttes de træer, der ellers bare ville være fældet, til et nyttigt produkt, nemlig papir.
”Brugte tryksager er spild af papir!”Nej. Brugte tryksager er en værdifuld ressource, som kan genbruges op til syv gange. Brugte tryksager bruges fx til nyt papir, køkkenruller, toiletpapir, emballager, isoleringsmaterialer og mange andre produkter. Papiret, der produceres af udtydningstræ fra skovene, tjener altså ikke alene det første formål, at være hovedråvaren i en tryksag, men erstatter og fortrænger de nye råvarer, der ellers ville skulle være brugt til produktionen af disse produkter. Og her hentes på ny store energigevinster. 

Brugte tryksager er i dag en mangelvare og efterspørges over hele verden. I Danmark indsamles mere end 80 pct. af reklamer og aviser til genbrug og resten indgår som biobrændsel i danske kraftvarmeanlæg og erstatter dermed fossile brændsler som kul og gas.
”Produktionen af tryksager er noget svineri!”Nej. Mere end 60 pct. af de tryksager, der fremstilles i Danmark, er produceret på trykkerier der er Svanemærket og FSC-certificeret.

Stort set alle de farver, der anvendes i danske offsettrykkerier i dag, er godkendt under den nordiske miljømærkeordning Svanen.

Ny teknologi har i de senere år mindsket både forbrug og spild af farve væsentligt. Spildevand fra offsettrykkerierne er stort set ikke-eksisterende. Og stort set ingen af de kemiske stoffer til produktion af tryksager står på EU's REACH-lister over problematiske stoffer.

Danske trykkerier er blandt verdens førende, når det kommer til arbejdet med miljøledelsessystemer, miljømærker, energieffektiviseringer og renere teknologiløsninger. Branchen arbejder i dag med et klimaberegningsværktøj, der gør det nemt og enkelt for kunderne at stille krav til tryksagens CO2-udledning. Værktøjet er udviklet af Grakom på baggrund af DTU's livscyklusanalyser og fungerer som en standard og et værktøj for hele den grafiske branche i Europa. Se en demonstration af værktøjet på www.climatecalc.eu.

Tryksager kan genanvendes 100 pct. og selv de rester, der er tilbage når brugte tryksager skal bearbejdes til nye træfibre, bliver anvendt som nye råvarer.
”Digitale reklamer belaster ikke miljøet!”Forkert. Det er ikke muligt at give et entydigt svar på, om det er mere miljørigtigt at læse reklamer på nettet i forhold til produktionen af en reklametryksag. Det betyder dog ikke, at der ikke er mange, der har en mening om, hvad der er bedst. Men der findes endnu ingen veldokumenterede metoder til at vurdere, hvad det koster i CO2 at læse tilbudsaviser på nettet i forhold til i en trykt udgave.

Flere undersøgelser viser dog, at der med stor sandsynlighed vil være en højere CO2-udledning forbundet med at læse hele tilbudsavisen på nettet. Bl.a. på grund af det store grafikindhold, der er i en elektronisk tilbudsavis. Men der er også undersøgelser, der kommer frem til det modsatte resultat. Aalborg Universitet foretog i 2015 et såkaldt critical review af fire undersøgelser og fandt frem til at ingen af undersøgelserne kunne bruges til at give et entydigt svar. Læs undersøgelsen her.

Det er dog ikke ’gratis’ at læse en tilbudsavis på nettet, mobiltelefon eller tablet. Fremstillingen af enheden, man læser på, strøm til opladning, produktion og drift af servere mm. bidrager alle til CO2-udledningen, når man læser en tilbudsavis elektronisk.

Debattér miljømyterne på Grakoms Facebookside og del dine forslag til, hvad vi kan gøre for at komme myterne til livs.