Trykkerierne har brudt den negative trend

Den negative tendens for trykkerierne med faldende omsætning er de seneste kvartaler blevet brudt. Derved har de seneste 6 kvartaler budt på en mindre stigning i omsætningen, om end der kan spores et lille dyk i det seneste kvartal.

Siden 2010 har trykkerierne generelt oplevet faldende omsætning. Således faldt omsætningen fra 1. kvartal 2010 frem til 1. kvartal 2013 med ca. 210 mio. kr. Mens det efterfølgende år bød på stort set uændret omsætning. Fra 2. kvartal 2014 er omsætningen dog vendt, og der er ifølge tallene fra Danmarks Statistik tale om en stigning på ca. 100 mio. kr. i den kvartalsvise omsætning fra 2. kvartal 2014 frem til i dag.

Tallene peger derfor i retning af, at trykkerierne har været i stand til at dæmme op for den faldende omsætning og nu faktisk kan præstere en positiv vækst i omsætningen.

Omsætningen i faktiske tal er præget af volatilitetOmsætningen i faktiske værdier er præget af store udsving, som i høj grad kan forklares ved sæsonudsving. På den måde er 3. kvartal typisk det svagest kvartal på året for trykkerierne.

Derfor er det også vigtigt, at man ikke tolker for meget på kortvarige udsving, men i stedet ser på den overordnede udviklingstendens.

Omsætningen for anden trykning, mio. kr.

Trykkerierne opfatter dog stadig situationen som negativPå trods af den let stigende omsætning tyder de seneste måneders tal for trykkeriernes erhvervstillid, at et flertal af trykkerierne stadig ser negativt på både den nuværende og fremtidige situation.
Derved peger mange på, at den nuværende ordrebeholdning er utilstrækkelig, mens også ordrebeholdningen for de kommende tre måneder bliver karakteriseret på samme vis.
Anden trykning omfatter:
  • Trykning af magasiner og andre tidsskrifter, som udkommer mindre end fire gange om ugen
  • Trykning af bøger og brochurer, nodehæfter og partiturer, landkort, atlasser, plakater, reklamekataloger, prospekter og andet trykt reklamemateriale, frimærker, gebyrmærker, adkomstbeviser, checkhæfter og andre værdipapirer, chipkort, smart cards, albummer, dagbøger, kalendere og andre kommercielle tryksager, personligt brevpapir og andre tryksager fremstillet ved højtryk, offset, fotogravure, flexotryk, serigrafitryk og andre trykmetoder, kopieringsmaskiner, computerprintere, prægemaskiner mv.
  • Quick printing
  • Trykning direkte på tekstiler, plast, glas, metal, træ og keramik
  • Det trykte materiale er ofte ophavsretligt beskyttet
  • Trykning af etiketter og mærkater (litografi, dybtryk, flexotryk, mv.)